Законодавча база

 Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується відділ реєстрації місця проживання в роботі:

  1. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" від 11.12.2003 № 1382-IV (із змінами). (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15)
  2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.2007 № 280/97-ВР (із змінами). (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80)
  3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" від 10.12.2015 № 888-VIII. (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19)
  4. Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 № 2297-VI (із змінами). (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру". (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF)