Інформація для виборців


ШАНОВНІ ВИБОРЦІ

  ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ!

  З 14 жовтня попередні списки виборців будуть надані для загального ознайомлення у приміщеннях дільничних виборчих комісій звичайних виборчих дільниць.    

До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу на відповідних виборах та відносяться до цієї виборчої дільниці згідно з відомостями Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.

Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців. У разі якщо виборець з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб. Така заява до органу ведення Державного реєстру виборців може бути подана також за допомогою електронних сервісів у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

мДо заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 19 жовтня включно)  і розглядається виборчою комісією протягом одного дня. Заява, подана після зазначеного строку, залишається без розгляду.

За результатами розгляду заяв виборців та інших документів відділи ведення виготовляють уточнені списки виборців, за якими і відбудеться голосування. Ці списки будуть передані  дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць не пізніш як за два дні до дня голосування (до 22 жовтня включно). 

 До 15 жовтня дільнична виборча комісія доставить іменні запрошення виборцям, якими буде повідомлено про включення їх до попереднього списку виборців відповідної виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також час і місце голосування.    

Якщо виборець не отримає повідомлення, це буде сигналом для перевірки - чи є він у списку виборців.  

 Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно в іменному запрошенні одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. У разі бажання проголосувати у приміщенні для голосування, таким виборцям необхідно письмово або особисто повідомити про це дільничну виборчу комісію до 12 години 24 жовтня.   

Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно і має  бажання проголосувати за місцем свого перебування, поштою або через інших осіб не пізніше 20 години 23 жовтня подає до дільничної виборчої комісії виборчої дільниці, на якій він включений до списку виборців, власноручно написану заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням такого місця. Заява викладається в довільній формі.

 До заяви додається довідка медичної установи про стан здоров’я виборця, що засвідчує факт тимчасової нездатності його пересуватися самостійно. Така заява є зобов’язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених Виборчим кодексом України.

 

Наближаються місцеві вибори, які

 відбудуться 25 жовтня 2020 року.

            Використайте своє право на  перевірку та уточнення своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців для недопущення помилок в базі даних Реєстру, а відповідно і в списках виборців.

Не залишайте перевірку на останній день - у день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

Тому якщо є сумніви - ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗАРАЗ!!!

Перевірка не забере багато часу, але надасть упевненості, що в день голосування Вам ніщо не завадить проголосувати.

Звертайтесь до відділу ведення Державного реєстру виборців за адресою: вул.Шурупова, 2 (зупинка «КРЕС»), виконком районної в місті ради, к.407, 408, тел.(068)-290-67-31.

При собі обов’язково мати паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.

           

СПРОЩЕНО ВИЗНАЧЕННЯ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ

Постанова ЦВК від 18.05.2020  №88 «Про порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

Постанова ЦВК від 11.06.2020  №103 «Про порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання»

 

За мотивованим зверненням виборця  орган ведення Реєстру може:

Визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж за якою зареєстровано його місце проживання (ч.3 ст.8 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»)

 

Визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання (ч.4 ст.8 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»)

Що необхідно зробити виборцю?

Подати заяву в паперовій або електронній формі до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого фактичного проживання:

 щодо зміни виборчої адреси;

щодо включення до Державного реєстру виборців – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;

щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у Державному реєстрі виборців, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

Заява в паперовій формі може  бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу.

Під час подання заяви в паперовій формі виборець пред’являє паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Заява в електронній формі може бути подана виборцем в «Особистому кабінеті виборця» на сайті drv.gov.ua  з використанням кваліфікованого електронного підпису.

 

УВАГА!

Заява подається у міжвиборчий період та у перші п’ять днів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.

У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

Виборець, якому органом ведення Реєстру було визначено виборчу адресу, може звернутися до органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.

ВІДЕО «ПРОГОЛОСУЙТЕ ТАМ, ДЕ ВИ Є!»

 

 


 

                                               Звернення виборців щодо:


  - включення до  Реєстру;

  - зміни  персональних даних;

  - тимчасової  зміни місця голосування без зміни виборчої адреси;

  - неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи.

 

Відповідно до статті  21 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до будь-якого органу ведення Реєстру:

 - щодо змісту його персональних даних у Реєстрі;

- щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою - п’ятою статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

Для цього необхідно пред'явити паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

 Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Виборець може направити відповідний запит до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», з використанням мережі Інтернет (на сайті drv.gov.ua у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Такий запит повинен містити адресу електронної пошти виборця.