Інформація для виборців


 

     

 

СПРОЩЕНО ВИЗНАЧЕННЯ ВИБОРЧОЇ АДРЕСИ

Постанова ЦВК від 18.05.2020  №88 «Про порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»

Постанова ЦВК від 11.06.2020  №103 «Про порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання»

 

За зверненням виборця орган ведення Реєстру може:

Визначити іншу виборчу адресу виборця, ніж за якою зареєстровано його місце проживання (ч.3 ст.8 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»)

 

Визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання (ч.4 ст.8 ЗУ «Про Державний реєстр виборців»)

Що необхідно зробити виборцю?

Подати заяву в паперовій або електронній формі до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем свого фактичного проживання:

 щодо зміни виборчої адреси;

щодо включення до Державного реєстру виборців – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;

щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у Державному реєстрі виборців, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

Заява в паперовій формі може  бути подана виборцем особисто або через уповноважену особу.

Під час подання заяви в паперовій формі виборець пред’являє паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України.

У разі подання заяви виборця в паперовій формі уповноваженою особою нею пред’являється документ, що посвідчує особу, а також довіреність, видана виборцем і посвідчена в установленому законодавством порядку.

Заява в електронній формі може бути подана виборцем в «Особистому кабінеті виборця» на сайті drv.gov.ua  з використанням кваліфікованого електронного підпису.

 

УВАГА!

Заява подається у міжвиборчий період та у перші п’ять днів відповідного виборчого процесу або процесу референдуму.

У разі якщо на відповідній території одночасно проводяться декілька виборів (референдум), така заява може бути подана не пізніше ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу тих виборів (референдуму), голосування на яких проводиться раніше, ніж голосування на інших виборах, що відбуваються одночасно.

Виборець, якому органом ведення Реєстру було визначено виборчу адресу, може звернутися до органу ведення Реєстру з новою заявою не раніше ніж через один рік після дати внесення до Реєстру останньої зміни його виборчої адреси.

 

 

 


 

                                               Звернення виборців щодо:


  - включення до  Реєстру;

  - зміни  персональних даних;

  - тимчасової  зміни місця голосування без зміни виборчої адреси;

  - неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи.

 

Відповідно до статті  21 Закону України «Про Державний реєстр виборців» виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до будь-якого органу ведення Реєстру:

 - щодо змісту його персональних даних у Реєстрі;

- щодо прізвищ, власних імен, по батькові, дати народження усіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою (крім виборчих адрес, визначених згідно з частинами третьою - п’ятою статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

Для цього необхідно пред'явити паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки) або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України).

 Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Виборець може направити відповідний запит до органу ведення Реєстру в електронній формі за підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», з використанням мережі Інтернет (на сайті drv.gov.ua у встановленому розпорядником Реєстру порядку. Такий запит повинен містити адресу електронної пошти виборця.