Система управління якістю

Система управління якістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головою Покровської районної в місті ради затверджено: 

- Розпорядження голови Покровської районної в місті ради від 09.06.2021 №99-р «Про забезпечення функціонування системи управління якістю в органах місцевого самоврядування району».

 - Розпорядження голови Покровської районної в місті ради від 09.06.2021 №100-р «Про забезпечення функціонування системи управління інформаційною безпекою в органах місцевого самоврядування району».


 

 ПОЛІТИКА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ виконкому районної в місті ради

(затверджено розпорядженням голови районної в місті ради від 10.05.2018 № 104-р)

1. Мета

 1.1.   Створення відкритих, зручних і доступних умов для отримання якісних послуг мешканцями району.

1.2.   Розвиток інформаційної інфраструктури виконкому районної в місті ради (далі - виконком), забезпечення її відкритості та мобільності; удосконалення й автоматизація процесів у роботі з інформацією, упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та захист інформації.

1.3 Упровадження ефективної системи управління інформаційною безпекою, гарантування безпечності та надійності функціонування усіх процесів виконкому, виконання вимог чинного законодавства України в частині захисту персональних даних, збереження найбільш цінної для виконкому та громадян інформації.

2. Пріоритети діяльності

2.1.   Реалізація державної політики щодо захисту інтересів суспільства та територіальної громади.

2.2.   Досягнення високого рівня якості надання публічних, у т.ч. адміністративних послуг шляхом використання сучасних безпечних інформаційних технологій.

2.3.   Забезпечення оперативної та надійної взаємодії усіх рівнів управління у вирішенні завдань розвитку району, надання широкого спектра інформаційних послуг його мешканцям.

2.4.   Забезпечення безпеки інформаційних ресурсів виконкому з урахуванням кращих практик та відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.5.   Зменшення рівня ризиків у сфері інформаційної безпеки.

2.6.   Захист інформаційних активів.

2.7.   Підвищення продуктивності роботи персоналу й ефективності прийнятих рішень.

3. Принципи діяльності

3.1.   Відкритість, достовірність та доступність для громадян інформації про діяльність, рішення та можливості органів місцевого самоврядування.

3.2.   Інтегрованість - забезпечення зберігання й обробки інформації у виконкомі в єдиному інформаційному просторі.

3.3.   Адаптованість забезпечення високого ступеня захисту інформації від несанкціонованого доступу та руйнування.

3.4.   Розширюваність - нарощування функціональних можливостей інформаційної інфраструктури виконкому районної в місті ради та її модифікація.

3.5.   Якість - повнота, узгодженість усіх даних інформаційного середовища, розмежування повноважень та прав доступу до інформаційних ресурсів.

3.6 Узгодженість пріоритетів інформаційної безпеки з основними напрямами Програми соціально-економічного та культурного розвитку району.

3.7 Збереження прав громадян на захист персональних даних.

3.8 Системний та процесний підхід до діяльності й забезпечення інформаційної безпеки.

3.9 Застосування кращих практик керування інформаційною безпекою.

3.10 Збереження балансу між конфіденційністю, цілісністю та доступністю інформації.

4. Реалізація пріоритетів

Реалізація пріоритетів досягається шляхом:

4.1    регулювання відносин, пов'язаних із захистом інформації, відповідно до наданих повноважень, порядку доступу до інформаційних активів у межах наявного права на їх використання, відповідальності за порушення встановлених вимог;

4.2    упровадження заходів, що забезпечують захист інформаційних активів;

4.3    ведення обліку законодавчих та нормативних вимог у сфері інформаційної безпеки;

4.4    забезпечення:

4.4.1 відповідної кваліфікації персоналу виконкому та підрядних організацій, відповідальних за реалізацію інформаційної безпеки;

4.4.2 простого та захищеного обміну інформацією між усіма учасниками процесів діяльності;

4.4.3 стабільного функціонування інформаційних систем, зокрема поштового серверу;

4.4.4 безпечного функціонування комп'ютерної техніки та мереж;

4.5    сприяння створенню атмосфери відкритості та підвищення ефективності внутрішньої комунікації;

4.6    відстеження, оцінювання та обробки ризиків інформаційних систем;

4.7    здійснення перевірок функціонування процесів системи інформаційної безпеки;

4.8    своєчасного виявлення змін критично важливих компонентів інформаційних систем, що виникають у результаті зовнішнього несанкціонованого впливу;

4.9 захисту інформаційних ресурсів виконкому від несанкціонованого доступу до інформаційних даних, виявлення та запобігання витоку конфіденційної інформації.

 

 

 ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ виконкому районної в місті ради

(затверджено розпорядженням голови районної в місті ради від 04.02.2019 № 28-р)

            Місія виконавчого комітету:

 • сприяння сталому економічному розвитку та соціальній справедливості на рівні району через постійне, своєчасне та якісне задоволення потреб суспільства, створення умов для його подальшого розвитку, забезпечення постійного контролю та захисту його інтересів;
 • постійне поліпшення системи управління якістю виконавчого комітету районної в місті ради.

            Пріоритети діяльності:

 •  виконання вимог усіх застосованих законодавчих та нормативно-правових документів;
 •  орієнтація на замовника послуг;
 • підвищення якості послуг, що надаються;
 • задоволення поточних і (якщо можливо) майбутніх потреб та очікувань громадян;
 • підвищення ефективності діяльності виконкому районної в місті ради  та використання бюджетних коштів;
 • підвищення прозорості та доступності інформації щодо результатів діяльності виконкому районної в місті ради;
 • підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб;
 • постійне підтримання позитивного іміджу виконкому районної в місті ради;
 • збільшення керованості виконкому районної в місті ради, його гнучкості, здатності до спрямування на розв’язання завдань;
 • запобігання проявам корупції, відкритість і прозорість у діяльності посадових осіб;
 • інформування громадськості та комунікативні заходи.

            При реалізації своїх пріоритетів дотримуватися таких принципів діяльності:

 • народовладдя;
 • законність і верховенство права;
 • гласність;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • орієнтація на потреби мешканців району;
 • використання провідного досвіду у сфері державного управління;
 • відкритість та прозорість діяльності;
 • лідерство;
 • залучення кваліфікованого персоналу;
 • порядність, патріотизм і професіоналізм;
 • використання процесного та системного підходу до надання послуг;
 • прийняття всіх рішень на підставі достовірних та перевірених фактів;
 • налагодження взаємовигідних стосунків із суспільством.

            Реалізація пріоритетів досягається через:

 • постійне поліпшення системи управління якістю;
 • вивчення рівня задоволення громадян наданими послугами;
 • поліпшення системи зворотного зв’язку з громадянами та визначення й розуміння їх потреб;
 • організаційне забезпечення надання послуг та розподіл відповідальності;
 • поліпшення системи планування та аналізу діяльності;
 • постійне навчання працівників виконкому районної в місті ради;
 • залучення всіх працівників виконкому районної в місті ради до процесу створення й надання якісних адміністративних послуг, підвищення кваліфікаційного рівня та мотивування до активної участі в реалізації визначених цілей;
 • підтримання відповідної системи управління документацією;
 • підтримання відповідної системи управління протоколами;
 • поліпшення процесів системи управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015;
 • виконання встановлених процедур з дотриманням вимог законодавчої та нормативної документації;
 • забезпечення всіх процесів необхідною інфраструктурою, відповідним виробничим середовищем та підтримання їх у стані, що сприятиме виконанню діяльності;
 • проведення перевірок діяльності;
 • проведення аналізування діяльності та розроблення заходів щодо ефективності функціонування системи управління якістю;
 • інформування громадськості щодо пріоритетів та цілей діяльності виконкому районної в місті ради.

Політика якості узгоджена з цілями та напрямками діяльності виконкому районної в місті ради та є невід’ємною частиною функціонування органу місцевого самоврядування.