Положення про відділ

Служба у справах дітей розроблює і здійснює самостійно та разом з іншими структурними підрозділами виконкому районної у місті ради, під­приємствами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходи, спрямовані на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчинення ними правопорушень, усуненню причин, що породжують ці явища та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них.

Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення.

Здійснює контроль за захистом прав, свобод та інтересів дітей, що перебувають під опікою та піклуванням громадян, у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, їх умовами влаштування, утримання та виховання. Переводе дітей, життю і здоров’ю яких загрожує небезпека, до інших форм їх влаштування. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей  в таких сім’ях.

Веде державну статистику щодо дітей відповідно до законодавства України.

Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

Проведе роботу щодо підвищення правової культури і профілактики негативних проявів серед дітей та молоді. Надає підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

Співпрацює з постійними комісіями районної у місті ради, інформує їх про стан роботи щодо захисту прав дітей, попередження бездогляд­ності, правопорушень.

Спільно з контролюючими органами сприяє у здійсненні заходів з попередження насильства в сім’ї, жорстокості, сексуальної розпусти.

Сприяє доступу суб’єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених до компетенції структурного підрозділу, шляхом підвищення рівня їх відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечує зворотній зв’язк, удосконалює існуючу систему, електронної взаємодії міської та районної влади і бізнесу.

Здійснює роботу щодо внесення відомостей про дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відомості про опікунів, піклувальників, кандидатів в усиновлювачі, прийомних батьків, батьків-вихователів до Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” (ЄІАС „Діти”).

Сприяє вирішенню питань щодо забезпечення прав дитини на належне батьківське виховання та утримання відповідно до чинного законодавства.