Положення про відділ

Основними завданнями та функціями відділу освіти виконкому районної у місті ради є:

-        Реалізація державної політики в галузі освіти, беззаперечне і неухильне виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту».

-        Організація виконання рішень органів виконавчої влади  та місцевого самоврядування з питань освіти.

-        Створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і  духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту.

-        Здійснення управління закладами освіти району, що є у комунальній власності міста, координація діяльності закладів освіти, що засновані на інших формах власності і знаходяться в межах відповідної території.

-        Виконання функцій головного розпорядника коштів, виділених з місцевого бюджету їх утримання установ і закладів освіти.

-        Здійснення розрахунків проектів кошторису та бюджетних запитів на відповідний фінансовий рік.

-        Сприяння зміцненню матеріальної бази навчальних закладів.

-        Створення  умов для  реалізації гарантованого Конституцією України права молоді на отримання повної загальної середньої освіти.

-        Організація та контроль за обліком дітей дошкільного, шкільного віку .

-        Забезпечення виконання державних вимог щодо змісту освіти дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів.

-        Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення закладів освіти, підвищення кваліфікації  педагогічних працівників.

-        Організація спільно з органами охорони здоров'я  оздоровчих заходів, здійснення контролю за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, створення безпечних умов навчання і праці учасників начально-виховного процесу.

-        Координація роботи, пов'язаної із здійсненням у начальних закладах професійної орієнтації учнів.

-        Створення необхідних умов для виховання дітей та підлітків, організація роботи щодо запобігання їх бездоглядності, сприяння створенню та діяльності дитячих громадських організацій.

-        Оптимізація доступу суб’єктів господарювання та громадян до інформаційних ресурсів міста, віднесених до компетенції Відділу, шляхом підвищення  рівня їх відкритості за рахунок створення нових можливостей і зручностей, забезпечення зворотного зв’язку, удосконалення існуючої системи електронної взаємодії міської та районної влади і бізнесу.