Квітень 2021

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта рішення міської ради «Про  затвердження  Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного  майна,  що  належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади,та визначення порядку розподілу орендної плати» та аналіз його регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політикиз 29.04.2021 в місячнийтермін: управлінням комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 246, тел. (056)493-04-14, електронна адреса: ukvm.krrih@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

 З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

 - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика»  https://kr.gov.ua/;

 - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/,https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/,http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

 

(29.04.2021) 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюдненняпроєкту регуляторного акта – рішенняміської ради «Про затвердженняПримірного договору орендинерухомогоабоіншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна, щоналежить до комунальноївласностіКриворізькоїміськоїтериторіальноїгромади, та визначення порядку розподілуорендної плати» та аналізуйого регуляторного впливу

На теперішній час управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради при укладанні та продовженні договорів оренди комунального майна користується примірним договором оренди державного майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня  2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна».

При застосуванні примірного договору оренди державного майна необхідно врахувати особливості адміністративних та організаційно-господарських відносин,  наявних у місті на теперішній час, а саме: комунальне майно, що обліковано на балансі управління комунальної власності міста та департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, не використовується органами місцевого самоврядування для власних потреб, а за своєю суттю є комерційною нерухомістю та потребує обслуговування, утримання і зберігання відповідним суб’єктом господарювання.

Згідно з ч. 4 ст. 179 Господарського кодексу України при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено, що договір оренди майна комунальної власності формується на підставі примірного договору оренди, що затверджується:

 - Кабінетом Міністрів України – щодо майна державної власності;

- представницьким органом місцевого самоврядування – щодо майна комунальної власності.

 Відповідно до ст. 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» порядок розподілу орендної плати для об’єктів, що перебувають у комунальній власності, між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначається міською радою.

Проєкт поданий управлінням комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 29.04.2021 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних вебсторінках  в мережі Інтернет:

  - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» http://kr.gov.ua;

  - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:  http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/,  http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/.

Цілі прийняття проєкту: виконання норм Закону України «Про оренду державного та комунального майна»(проєкт включено до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік (рішення виконкому  та міської ради від 18.11.2020 №602, 23.12.2020 №25, зі змінами від  24.02.2021 №254, 28.04.2021 № _____ відповідно, про що проінформовано членів територіальної громади 24.11.2020, 31.12.2020, 02.03.2021, 29.04.2021).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 29.04.2021 в місячний термін:

-  управлінням комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.246, тел. (0564)93-04-14, електронна адреса: ukvm.krrih@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564)93-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А також на електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukr.netdlgr@dlgr.gov.uavk@pokrovkr.gov.uaing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.uatrnvk@trnvk.gov.uacg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.

Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання зпитань обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади,та визначення порядку розподілу орендної плати» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час йогопроведення: 14.05.2021, о 15.00 у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відеоконференції можна за посиланням  https://cutt.ly/kbqpAuR, ідентифікатор конференції: 828 0566 0184, код доступу: SX79TU).

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведенняобговорення та їхконтактнітелефони:

- управліннякомунальноївласностіміставиконкомуКриворізькоїміської ради(начальник – Волошиненко Сергій Миклайович), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.246, тел. (0564)93-04-14, електронна адреса: ukvm.krrih@kr.gov.ua);

- управліннярозвиткупідприємництвавиконкомуКриворізькоїміської ради (начальник – РижковаІринаОлексіївна), адреса: 50101, м. КривийРіг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 29.04.2021 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету https://kr.gov.ua/ (підрозділ «Регуляторна політика») та в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 29.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики. Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».

 

(29.04.2021)


 

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься доопрацьований після громадського обговорення проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу»та аналіз його регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політикиз 16.04.2021 в місячнийтермін: департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

 - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/,https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/,http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

 

(16.04.2021)


УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься доопрацьований після громадського обговорення проєкт регуляторного актарішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 16.04.2021 в місячний термін: департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua). З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет: - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/; - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

 

(16.04.2021)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення доопрацьованого проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території  м. Кривого Рогу»  та аналізу його регуляторного впливу

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Пунктом 10.2 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно в частині транспортного податку та плати за землю.

Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2020 року складає 20% серед інших джерел надходжень.

Питання залучення в перший рік регулювання від суб’єктів господарювання до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради проєкт рішення доопрацьовано з урахуванням пропозицій, які надійшли під час громадських обговорень. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 16.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можна буде ознайомитися на офіційній сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564) 92 25 89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення доопрацьованого проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  05.05.2021, о 16.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/93108995488?pwd=N0creWhKbXBMTHFlazByb3RnNzZvZz09

Тема громадських слухань: обговорення доопрацьованого проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564) 74 39 72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 16.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

(16.04.2021)