Квітень 2021

 

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься деталізований проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 08.04.2021 в місячний термін відповідальними за розроблення регуляторного акта (департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.518, тел.(056) 493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (056) 493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua), а також на електронні поштові скриньки виконкому міської ради mvk99@kr.gov.ua і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukrpost.ua, dlgr@dlgr.gov.ua, zag.zhv@ukr.net, ing.zagal104@ing-org.gov.ua, srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регу-ляторна політика» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:    http://mtlrg-kr.gov.ua/,http://dlgr.gov.ua/,http://www.pokrovkr.gov.ua/,http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/.

 

 

(08.04.2021)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення деталізованого проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу

З метою створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності, забезпечення дотримання правил благоустрою постала необхідність практичної реалізації механізму розміщення тимчасових споруд згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року №244 та урегулювання процедури користування елементами благоустрою комунальної власності  (надалі – елементи благоустрою) при їх розміщенні.

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування наділено повноваженнями формувати відносини з підприємствами, установами, організаціями, що не перебувають у комунальній власності, на договірних основах  (частина 1 статті 18).

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (надалі – Закон)  передбачено, що заходи з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюються за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Подвійне трактування можливостей суб’єктів господарювання щодо застосування пайових внесків чи здійснення заходів з благоустрою власними силами не визначає чіткого регулювання утримання об’єктів благоустрою територіальних громад. Досвід показує, що наявний стан справ з розміщення тимчасових споруд на об’єктах благоустрою для здійснення підприємництва призводить до їх самовільного встановлення, що, у свою чергу  пунктом 5 частини першої статті 16 зазначеного Закону заборонено. На теперішній час непоодинокими є факти розміщення тимчасових споруд з недотриманням правил благоустрою, санітарних та податкових вимог, затверджених архітипів.

Визначені норми не сприяють виконанню заходів з благоустрою. Обираючи шлях самостійного утримання окремих елементів благоустрою, суб’єкти господарювання не дотримуються чинних у місті правил благоустрою, не використовують пропоновані архітектурні рішення, не дотримуються санітарних вимог при здійсненні діяльності в тимчасових спорудах.

Тому виникла потреба в нормативному акті, яким було б урегульовано інтереси суб’єктів господарювання, членів територіальної громади, органів місцевого самоврядування в питаннях  користування окремими елементами благоустрою.Протягом публічної експертизи регуляторного акта було внесено зміни в нормативні акти, на основі яких було його розроблено. Зокрема Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 листопада 2020 року №284, що вступив у дію  09 лютого 2021 року, уточнено терміни та унесені зміни до окремих положень порядку розміщення тимчасових споруд. Проте, зазначене не вплинуло на фактичні часові або вартісні витрати суб’єктів господарювання на виконання регулювання. Про це свідчать результати додаткових консультацій із суб’єктами господарювання, які зверталися до управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради з питань організації торговельної діяльності, проведені після вступу в дію означених змін, а саме: протягом лютого – березня 2021 року. Також не змінилися адміністративні витрати на оформлення договірних відносин.

Статтею 14 Закону передбачено, що об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством. Елементи благоустрою можуть використовуватися для розміщення на них тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Ухвалення регуляторного акта регулює питання механізму користування елементами благоустрою згідно з вимогами чинного законодавства України.

Вирішення означених питань можливе шляхом укладення договірних відносин, якими б визначалися взаємні права та обов’язки балансоутримувачів окремих елементів благоустрою комунальної власності та суб'єктів господарювання, що мають намір їх використовувати для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. 

Регуляторний акт – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» направлений на підтримку та розвиток підприємництва, раціональне використання окремих елементів благоустрою, базується на забезпеченні дотримання принципів прозорості, відкритості, здорової конкуренції.

Члени територіальної громади можуть розраховувати   на утримання у належному стані елементів благоустрою; створення нових робочих місць; залучення коштів, отриманих за договорами на право користування окремими елементами благоустрою, на виконання соціально-економічного розвитку громади. З боку органів місцевого самоврядування: визначено механізм користування окремими елементами благоустрою комунальної власності  для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, завдяки чому впорядковано розміщення тимчасових споруд, забезпечено дотримання правил торгівлі, благоустрою, санітарних вимог.

Деталізований проєкт поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу деталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Деталізований проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 08.04.2021 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

 - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:  http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/,  http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/.

Цілі прийняття проєкту: урегулювання  питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на елементах благоустрою згідно з вимогами чинного законодавства України  (проєкт включено до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік (рішення міської ради від 23.12.2020 №25, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 31.12.2020).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 08.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.520, тел.(0564) 93-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564) 93-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А такожна електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.ua,srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання з питань обговореннядеталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:07.05.2021, о 14.00 у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відеоконференції можна за посиланням http://surl.li/pjfo.

Тема громадських слухань: обговорення деталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(директор–Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.520, тел.(056)493-08-59).

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради(начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 08.04.2021 на офіційномувебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітетуhttps://kr.gov.ua/(підрозділ «Регуляторна політика») та в Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 08.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».

 

(08.04.2021)


УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 01.04.2021 в місячний термін: департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

  З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

 - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

              

(01.04.2021)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території

м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Пунктом 10.2 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно в частині транспортного податку та плати за землю.

Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду міського бюджету та за підсумками 2020 року складає 20% серед інших джерел надходжень.

Питання залучення в перший рік регулювання 1 655,97 млн грн від суб’єктів господарювання до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади від плати за землю пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства України та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2022 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

Проєкт поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 01.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можна буде ознайомитися на офіційній сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

 З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564)92-25-89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  07.04.2021, о 15.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/97160506437?pwd=UStKR1RkRTFzWmYzNExzRUNkT1JIQT09

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 01.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

 

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 01.04.2021 в місячний термін: департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

 - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

 - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

         

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

м. Кривого Рогу»  та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до статті 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше одного разу на 5–7 років.

Запровадження з 01.01.2022 нової нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу обумовлене необхідністю дотримання строків проведення такої оцінки, визначених чинним законодавством України.

З метою актуалізації нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу з урахуванням змін містобудівного устрою, інженерної та транспортної інфраструктури, протягом 2020 року здійснено комплекс заходів з організації проведення нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу. Відповідно до електронного аукціону в системі «Prozorro» із закупівлі послуги щодо розробки технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу визнано переможцем і виконавцем зазначеної послуги Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя.

Розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України Державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя технічна документація з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу отримала позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 24 грудня 2020 року №6698-20, у зв’язку з чим підготовлено проєкт рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу».

Ухвалення міською радою рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу спрямоване на розв’язання проблем, пов’язаних з необхідністю обчислення земельного податку, визначення розмірів орендної плати, державного мита, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок, створення сприятливих рівних умов для діяльності суб’єктів господарювання шляхом визначення економіко-планувальних зон і факторів, що враховують розташування земельних ділянок, залежність рентного доходу від місцезнаходження населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та функціонального використання земельної ділянки.

Проєкт поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу підготовлено з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, зі змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151.

Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 01.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можна буде ознайомитися на офіційній сторінці виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

 Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564)92-25-89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  07.04.2021, о 16.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/91593239881?pwd=YWJNekY3bzJiUFMrMGIwTjZvVGhhZz09

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 01.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

(01.04.2021)