2021 рік

 

Про відстеження результативності регуляторного акта – проєкту рішення Криворізької міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі»

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з 24.05.2021 року у місячний термін відповідальними (управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (каб. 510, тел. (056) 493-08-71), електронна адреса: urp@kr.gov.ua; економіки виконкому Криворізької міської ради (каб. 222, тел. (0564)92-03-38), електронна адреса: u.economy@kr.gov.ua; департамент фінансів виконкому Криворізької міської ради, каб. 219, тел. (0564)92-01-41), електронна адреса: depfin@ kr.gov.ua) за проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» здійснюються заходи з базового відстеження його результативності за показниками:

- кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт;

- надходження до зведеного бюджету Криворізької міської територіальної громади коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта.

Додатково буде проведено громадські слухання з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта; та безпосередньо обговорення проєкта регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу.

Дата, місце та час його проведення: 17.06.2021, о 16.00, у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відеоконференції можна за посиланням https:// https://cutt.ly/2b3nOiT)

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  https://kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» підрозділ «Обговорення проєктів регуляторних актів») з 24.05.2021.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб. 512, 513, тел. 92 25 89).  

 

 

(24.05.2021)

«Про відстеженнярезультативності регуляторного акта

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з 29.04.2021 року у місячний термін відповідальним (управління комунальної власності міста виконкому Криворізькоїміської ради (каб. 246,  тел. (0564) 93-04-14), електронна адреса: ukvm.krrih@kr.gov.ua) за проведеннязаходів з базового відстеженнярезультативності регуляторного акта проєктарішенняміської ради «Про затвердженняПримірного договору орендинерухомогоабоіншогоокремогоіндивідуальновизначеного майна, щоналежить до комунальноївласностіКриворізькоїміськоїтериторіальноїгромади, та визначення порядку розподілуорендної плати» здійснюються заходи з базового відстеженнярезультативності за показниками:

- розмір надходжень від плати за оренду комунального майна до бюджету Криворізькоїміськоїтериторіальноїгромади;

- кількість:

суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

укладених договорів оренди комунального майна;

- розміркоштів і час, щовитрачаютьсяодним суб’єктомгосподарювання, пов’язані з виконаннямвимог акта;

- рівеньпоінформованостісуб’єктівгосподарювання з основнихположень акта.

Додатково буде проведено громадські слухання з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта; та безпосередньо обговорення проєкта регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» та аналізу його регуляторного впливу.

Дата, місце та час йогопроведення: 14.05.2021, о 15.00, у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom(приєднатися до відеоконференції можна за посиланням  https://cutt.ly/kbqpAuR, ідентифікатор конференції: 828 0566 0184, код доступу: SX79TU)

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження Примірного договору оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Криворізької міської територіальної громади, та визначення порядку розподілу орендної плати» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  https://kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» підрозділ «Обговорення проєктів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 29.04.2021.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб. 512, 513, тел. 92 25 89).  

 

(29.04.2021)

 

Про відстеження результативності регуляторного акту

 Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради з 16.04.2021 в місячний термін здійснюються заходи з базового відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, за показниками, зазначеними у аналізі регуляторного впливу: кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт; надходження до бюджету міста коштів від плати за землю; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з регулюванням.

 Вищевказаний проєкт рішення міської ради оприлюднено 16.04.2021 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 16.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

 Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564)92-25-89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  05.05.2021, о 16.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/93108995488?pwd=N0creWhKbXBMTHFlazByb3RnNzZvZz09

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 16.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

(16.04.2021)

 

 

Про відстеження результативності регуляторного акта – деталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з 08.04.2021у місячний термін відповідальними за проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта– деталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»(департаментомрегулювання містобудівної діяльності та земельних відносин,  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради)здійснюються заходи з базового відстеження його результативності за показниками:

- чисельність суб’єктів господарювання, які мають наміри використовувати окремі елементи благоустрою у межах, передбачених кількістю елементів благоустрою;

- розмір: надходжень за договорами на право користування окремими елементами благоустрою; коштів та час, що витрачаються одним суб’єктом господарювання,  пов’язані з виконанням вимог акта;

- кількість упорядкованих окремих елементів благоустрою, на яких розміщено тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; укладених договорів про користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності  на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням.

Цілі прийняття проєкта:урегулювання  питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на елементах благоустрою згідно з вимогами чинного законодавства України.

 Вищезазначений деталізований проєкт рішення оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 08.04.2021 та розміщено на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www.kr.gov.ua у підрозділі «Обговорення проєктів регуляторних актів» підрозділу «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з08.04.2021в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл.  Молодіжна, 1, каб.518, тел.(056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (056) 493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

Додатково  буде проведено громадські слухання з питання обговореннядеталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:07.05.2021, о 14.00 у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відео конференції можна за посиланнямhttp://surl.li/pjfo.

Тема громадських слухань: обговорення деталізованого проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.518, тел.(056)493-08-59).

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради(начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 08.04.2021 на офіційномувебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітетуhttps://kr.gov.ua/ (підрозділ «Регуляторна політика» Þ«Обговорення проєктів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 08.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб. 512, 513, тел. 92-25-89).

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2021 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» http://kr.gov.ua; з  переліком чинних регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про їх оприлюднення;  планом  діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, які містять види і назви проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua».

 

 

(06.04.2021)


Про відстеження результативності регуляторного акту

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради з 01.04.2021 в місячний термін здійснюються заходи з базового відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, за показниками, зазначеними у аналізі регуляторного впливу: кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт; надходження до бюджету міста коштів від плати за землю; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з регулюванням.

 Вищевказаний проєкт рішення міської ради оприлюднено 01.04.2021 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

 - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 01.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

 Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564)92-25-89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  07.04.2021, о 16.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/91593239881?pwd=YWJNekY3bzJiUFMrMGIwTjZvVGhhZz09

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 01.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

 

(01.04.2021)


 

Про відстеження результативності регуляторного акту

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради з 01.04.2021 в місячний термін здійснюються заходи з базового відстеження результативності проєкту регуляторного акта - рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, за показниками, зазначеними у аналізі регуляторного впливу: кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт; надходження до бюджету міста коштів від плати за землю; розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання у зв'язку із виконанням вимог акта; рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з регулюванням.

Вищевказаний проєкт рішення міської ради оприлюднено 01.04.2021 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

 - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 01.04.2021 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

- управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.510, тел. (056)493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua);

 Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 512, 513, тел. (0564)92-25-89.

Додатково буде проведено громадські слухання з обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:  07.04.2021, о 15.00, каб. 518 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) у режимі відеоконференції. Долучитися до відеоконференції можна за посиланням: https://zoom.us/j/97160506437?pwd=UStKR1RkRTFzWmYzNExzRUNkT1JIQT09

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок плати за землю та пільг із земельного податку на території м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальна особа за проведення обговорення та її контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 519, тел. (056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua;

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: на офіційній вебсторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www. kr.gov.ua  (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна База Þ «Обговорення проектів регуляторних актів») та міській газеті «Червоний гірник» від 01.04.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення проєкту вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.

 

 

(01.04.2021)

 

 

 

 

 

«Про відстеження результативності регуляторного акта – проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з 28.01.2021у місячний термін відповідальними за проведення заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта – проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу»(департаментомрегулювання містобудівної діяльності та земельних відносин,  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради)здійснюються заходи з базового відстеження його результативності за показниками:

- чисельність суб’єктів господарювання, які мають наміри використовувати окремі елементи благоустрою у межах, передбачених кількістю елементів благоустрою;

- розмір: надходжень за договорами на право користування окремими елементами благоустрою; коштів та час, що витрачаються одним суб’єктом господарювання,  на якого розповсюджується регулювання;

- кількість упорядкованих окремих елементів благоустрою, на яких розміщено тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності; укладених договорів про користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності  на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаних з регулюванням.

Цілі прийняття проєкта:урегулювання  питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на елементах благоустрою згідно з вимогами чинного законодавства України.

 Вищезазначений проєкт рішення оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 28.01.2021 та розміщено на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет www.kr.gov.ua у підрозділі «Обговорення проєктів регуляторних актів» підрозділу «Регуляторна політика».

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 28.01.2021в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл.  Молодіжна, 1, каб.518, тел.(056)493-08-59, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (056) 493-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

Додатково  буде проведено громадські слухання з питання обговорення проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:01.03.2021, о 15.00 у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відео конференції можна за посиланням http://surl.li/jqtf.

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(директор – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.518, тел.(056)493-08-59).

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради(начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 28.01.2021 на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітетуhttps://kr.gov.ua/ (підрозділ «Регуляторна політика» Þ«Обговорення проєктів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 28.01.2021.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, 50101, каб. 512, 513, тел. 92-25-89).

З графіком здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; реєстром діючих регуляторних актів Криворізької міської ради та її виконкому; заходами щодо реалізації в місті державної регуляторної політики у 2021 році можна ознайомитися на офіційній сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету  в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» http://kr.gov.ua; з  переліком чинних регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про їх оприлюднення;  планом  діяльності міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів, які містять види і назви проектів, цілі їх прийняття, строки підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних https://data.gov.ua».

 

 

(26.01.2021)