Законодавча база

Перелік законів та нормативно-правових актів, якими керується відділ з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування:

 1. Конституція України
 2. Кодекс законів про працю України
 3. Закон України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"
 4. Закон України від 07.06.2001 № 2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування"
 5. Закон України від 14.10.2014 № 1700-VІІ "Про запобігання корупції"
 6. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XIІ "Про інформацію"
 7. Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ "Про доступ до публічної інформації"
 8. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VІ "Про захист персональних даних"
 9.  Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР "Про відпустки"
 10. Закон України від 16.09.2014 № 1682 "Про очищення влади"
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 "Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців"
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.01.2018№ 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності"
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1994 № 250 "Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток"
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій"
 17. Постанова Кабінету Міністрів від 16.10.2014 № 563 "Деякі питання реалізації Закону України "Про очищення влади"
 18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України "Про очищення влади"
 19. Наказ Міністерства юстиції України від 16.10.2014 № 1704/5 "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"
 20. Державний стандарт України ISO 9001:2009
 21. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003
 22. Рішення Жовтневої районної у місті ради від 24.12.2013 № 222 "Про створення відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування виконкому Жовтневої районної у місті ради"