липень 2020

 

29.07.2020

УВАГА!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта– рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 30.07.2020в місячний термін відповідальними за розроблення регуляторного акта (департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.520, тел.(0564) 92-13-81, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua); управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564) 93-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua), а також на електронні поштові скриньки виконкому міської ради mvk99@kr.gov.ua і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukrpost.ua, dlgr@dlgr.gov.ua, zag.zhv@ukr.net, ing.zagal104@ing-org.gov.ua, srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua

З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних вебсторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регу-ляторна політика» розділу «Інформаційна база» https://kr.gov.ua/;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: http://mtlrg-kr.gov.ua/,http://dlgr.gov.ua/,http://www.pokrovkr.gov.ua/,http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу

З метою створення сприятливих умов для провадження підприємницької діяльності, забезпечення дотримання правил благоустрою території міста Кривого Рогу, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 15.04.2020 №243 затверджено Комплексну схему розміщення тимчасових споруд. Ураховуючи зазначене, постала необхідність практичної реалізації  порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, згідно з Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 21.10.2011 №244, для урегулювання процедури користування елементами благоустрою комунальної власності  для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Кривого Рогу (надалі – елементи благоустрою).

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування наділено повноваженнями формувати відносини із підприємствами, установами, організаціями, що не перебувають у комунальній власності на договірних основах  (частина 1 статті 18).

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (надалі - Закон)  передбачено, що заходи з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників тимчасових споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Трактування можливостей суб’єктів господарювання щодо застосування пайових внесків, чи здійснення заходів з благоустрою власними силами не визначає чіткого регулювання утримання об’єктів благоустрою територіальних громад. Досвід показує, що існуючий стан справ з розміщення тимчасових споруд на об’єктах благоустрою для здійснення підприємництва призводить до їх самовільного встановлення, що, в свою чергу  пунктом 5 частини першої статті 16 зазначеного Закону заборонено. На теперішній час непоодинокими є факти розміщення тимчасових споруд з недотриманням правил благоустрою, санітарних та податкових вимог, затверджених архітипів.

Тому виникла потреба в нормативному акті, яким було б урегульовано інтереси суб’єктів господарювання, членів територіальної громади, органів місцевого самоврядування в питаннях  користування окремими елементами благоустрою.

Статтею 14 Закону передбачено, що об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством. Елементи благоустрою можуть використовуватися для розміщення на них тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Ухвалення регуляторного акта регулює питання механізму користування елементами благоустрою згідно з вимогами чинного законодавства.

Вирішення означених питань можливе шляхом укладення договірних відносин, якими б визначались взаємні права та обов’язки між  балансоутримувачами окремих елементів благоустрою комунальної власності та суб'єктами господарювання, що мають намір їх використовувати для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. 

Регуляторний акт – рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м.Кривого Рогу» направлений на підтримку та розвиток підприємництва, раціональне використання окремих елементів благоустрою, базується на забезпеченні дотримання принципів прозорості, відкритості, здорової конкуренції.Члени територіальної громади можуть розраховувати   на утримання у належному стані елементів благоустрою; створення нових робочих місць; залучення коштів, отриманих за договорами на право користування окремими елементами благоустрою, на виконання соціально-економічного розвитку громади. З боку органів місцевого самоврядування: визначено механізм користування окремими елементами благоустрою комунальної власності  для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності, завдяки чому впорядковано розміщення тимчасових споруд, забезпечено дотримання правил торгівлі, благоустрою, санітарних вимог.

 Проєкт поданий департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин, управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради. Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

Проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 30.07.2020 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:  http://mtlrg-kr.gov.ua/, http://dlgr.gov.ua/, http://www.pokrovkr.gov.ua/, http://ing-org.gov.ua/, https://srvk.gov.ua/, http://trnvk.gov.ua/,  http://vykonkom-tsmkr.gov.ua/.

Цілі прийняття проекту: регулювання  питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на елементах благоустрою    згідно з вимогами чинного законодавства України  (проєкт включено до плану діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік (рішення міської ради від 30.10.2019 №4165, зі змінами від 30.06.2020, оприлюднено в міській газеті «Червоний гірник» 05.11.2019, 02.07.2020).

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 30.07.2020 в місячний термін:

- департаментом регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.520, тел.(0564) 92-13-81, електронна адреса: umazv@kr.gov.ua);

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564) 93-08-71, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А такожна електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.ua,srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua.Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання по обговоренню проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу, оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Дата, місце та час його проведення:28.08.2020, о 15.00 у режимі відеоконференції з використанням сервісу Zoom (приєднатися до відео конференції можна за посиланням https://us02web.zoom.us/j/85269602694?pwd=czJJekFOenpGR1RxSDBkb2ZMbXZpUT09).

Тема громадських слухань: обговорення проєкту рішення міської ради «Про користування елементами благоустрою та їх частинами  при розміщенні тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на територіях адміністративних районів м. Кривого Рогу» та аналізу його регуляторного впливу; оцінка стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- департамент регулювання містобудівної діяльності та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради(виконуюча обов’язки директора – Горбачова Любов Миколаївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб.520, тел.(0564)92-13-81).

- управління розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради(начальник – Рижкова Ірина Олексіївна), адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1, каб. 510, тел. (056) 493-08-71.

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 30.07.2020 на офіційномувебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітетуhttps://kr.gov.ua/ (підрозділ «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база»Þ«Обговорення проєктів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 30.07.2020.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено на офіційному вебсайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету, у міській газеті «Червоний гірник».

 

(29.07.2020)


 

 

08.07.2020

УВАГА!

      На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проєкт регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 09.07.2020 в місячний термін департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.550, тел. 92-19-10, електронна адреса:drim_kr@kr.gov.ua), управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл.Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

       А також на електронні поштові скриньки  виконкому міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центра-льно-Міської: dzr_vk@ukrpost.uadlg_vk@riad.com.uavk@pokrovkr.gov.uaing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.uatrnvk@trnvk.gov.uacg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua

       З вказаним проєктом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регу-ляторна політика» розділу «Інформаційна база» www.kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua,    www.pokrovkr.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.uawww.vykonkom-tsmkr.gov.ua