Листопад 2019

 

Увага!

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься 

Проект регуляторного акта – рішення міської ради "Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у  м. Кривому Розі"

На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» та аналіз його регуляторного впливу. Зауваження та пропозиції будуть прийматись в письмовому вигляді від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики з 12.11.2019 в місячний термін департаментом розвитку інфра-структури міста виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.550, тел. 92-19-10, електронна адреса:drim_kr@kr.gov.ua), управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл.Молодіжна,1, каб.510, тел. (0564)74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А також на електронні поштові скриньки виконкому міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центра-льно-Міської: dzr_vk@ukrpost.uadlg_vk@riad.com.uavk@pokrovkr.gov.ua,       ing.zagal104@ing-org.gov.uasrvk@srvk.gov.uatrnvk@trnvk.gov.uacg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua  

З вказаним проектом та аналізом його регуляторного впливу можна також ознайомитися на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет:

- Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регу-ляторна політика» розділу «Інформаційна база» www.kr.gov.ua;

- виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської: www.mtlrg-kr.gov.ua,   www.dlgr.gov.ua,    www.pokrovkr.gov.ua,    www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua,  www.vykonkom-tsmkr.gov.ua

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу

Основні вимоги до утримання тварин визначені Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» і передбачають утримання тварин в умовах, що відповідають їх біологічним та індивідуальним особливостям.

На сьогодні в м. Кривому Розі діє рішення Криворізької міської ради від 23.12.2009  №3645 «Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі», із змінами, але його дія не призвела до очікуваних результатів.

Новий регуляторний акт направлено на врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, мешканцями, суб’єктами господарювання, профільними комунальними підприємствами та іншими суб’єктами, що утримують тварин.

Для обліку та контролю за популяцією тварин у 2017 році між виконкомом Криворізької міської ради й громадською організацією «Міжнародні системи реєстрації» укладено меморандум про співпрацю.

Представниками громадських організацій за допомогою веб-порталу Animal-id.info проведено моніторинг підрахунку безпритульних тварин (собак), результати якого свідчать, що на території міста перебуває орієнтовно 7 000 вищезазначених тварин.

При повторному моніторингу в травні 2019 року за даними вебпорталу  Animal-id.info кількість безпритульних тварин (собак) зменшилася та склала 5 192 тварини.

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» не має детального опису проведення реєстрації домашніх та інших тварин, не визначений орган, який її проводить, що не дає змоги в разі втрати тварини знайти її власника та повернути тварину, а це в свою чергу веде до збільшення чисельності безпритульних тварин. Враховуючи ст. 2 зазначеного Закону та  відповідно до статті 12 пункту b підпункту і Європейської конвенції про захист домашніх тварин, ратифікованої Законом України від 18.09.2013 №578-VII, проєктом регуляторного акту встановлені чіткі правила і вимоги до власників домашніх щодо їх реєстрації (переєстрації).

Запровадження вимог запропонованого регуляторного акта надасть можливість створити умови для належної життєдіяльності мешканців міста, забезпечить поліпшення санітарного та епізоотичного стану міста, змінить громадську думку на користь цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання зростаючого покоління й мешканців міста та підвищення моральної відповідальності в суспільстві, сприятиме врегулюванню питань поводження безпритульних тварин (собак), посиленню контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі.

Дана редакція проєкту є результатом співпраці депутатів міської ради, органів місцевого самоврядування, представників суб’єктів господарювання та територіальної громади, громадських організацій, у тому числі зоозахисників тощо.

Дія регуляторного акта буде розповсюджуватися на мешканців міста та суб’єктів господарювання, які утримують домашніх тварин.

Проєкт підготовлено департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акта: забезпечення санітарного, епізоотичного благополуччя мешканців міста, виконання вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», відповідальності власників домашніх тварин за їх утримання, урегулювання питань, що виникають у зв’язку з поводженням з домашніми та безпритульними тваринами.

Проєкт рішення та аналіз його регуляторного впливу будуть розміщені 12.11.2019 в міській газеті «Червоний гірник» та на офіційних сторінках  в мережі Інтернет:

               - Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна база» http://kr.gov.ua;

               - виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покровської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської www.mtlrg-kr.gov.ua, www.dlgr.gov.ua, www.pokrovkr.gov.ua, www.ing-org.gov.ua, www.srvk.gov.ua, www.trnvk.gov.ua, vykonkom-tsmkr.gov.ua .

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються з 12.11.2019 в місячний термін:

- департаментом розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (50101,  м. Кривий Ріг,  пл. Молодіжна, 1, кабінет 550, Карий Іван Олександрович – директор департаменту розвитку інфраструктури міста, тел. (0564) 92-19-10, drim_kr@kr.gov.ua)

-  управлінням розвитку підприємництва виконкому Криворізької міської ради (поштова адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна,1, каб.510, тел.74-39-72, електронна адреса: urp@kr.gov.ua).

А такожна електронні поштові скриньки виконкому Криворізької міської ради mvk99@kr.gov.ua  і виконкомів районних у місті рад Металургійної, Довгинцівської, Покров-ської, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської:dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, vk@pokrovkr.gov.ua, ing.zagal104@ing-org.gov.ua,srvk@srvk.gov.ua, trnvk@trnvk.gov.ua, cg-ispolkom-zag@vykonkom-tsmkr.gov.ua Зі змістом зведеної таблиці пропозицій і зауважень можливо буде ознайомитися на офіційній сторінці  виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет. 

Додатково  буде проведено громадські слухання по обговоренню проєкту рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу. 

Дата, місце та час його проведення:26.11.2019, о 16.00,каб. 444 приміщення виконкому Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1).

Тема громадських слухань:  обговорення проєкту рішення міської ради «Про встановлення Правил утримання домашніх тварин у м. Кривому Розі» та аналізу його регуляторного впливу. 

Відповідальні особи за проведення обговорення та їх контактні телефони:

- департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (50101,  м. Кривий Ріг,  пл. Молодіжна, 1, кабінет 550, Карий Іван Олександрович – директор департаменту розвитку інфраструктури міста, тел. (0564) 92-19-10, drim_kr@kr.gov.ua).

Інформація про те, де можна ознайомитися з матеріалами громадських слухань: з 12.11.2019 на офіційній веб-сторінці Криворізької міської ради та її виконавчого комітету в мережі Інтернет  www.kr.gov.ua (підрозділ «Регуляторна політика» розділу "Інформаційна База" «Обговорення проєктів регуляторних актів») та Криворізькій міській газеті «Червоний гірник» від 12.11.2019.

Участь у громадських слуханнях можуть узяти дієздатні члени територіальної громади віком від 18 років, суб’єкти господарювання, об’єднання  (громадські, суб’єктів господарювання), наукові установи та консультативно-дорадчий орган у здійсненні державної регуляторної політики.

Інформацію щодо результатів громадських слухань з обговорення вищезазначеного регуляторного акта буде оприлюднено у міській газеті «Червоний гірник», на офіційному веб-сайті Криворізької міської ради та її виконавчого комітету.».