Інформація про роботу

21.09.2018  Відповідальність за порушення трудового законодавства

19.09.2018  Щодо добровільної сплати єдиного внеску

14.09.2018  Субсидії. Сім'я має декларувати доходи всіх, навіть тих, які прописані за іншою адресою

10.09.2018  Щодо перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних соціальних допомог

15.08.2018  Перелік суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності

21.09.2018  Інформація про роботу управління станом на 21.09.2018

05.07.2018  Інформація щодо повідомної реєстрації колективних договорів за ІІ квартал 2018 року

20.04.2018  Інформація щодо повідомної реєстрації колективних договорів за І квартал 2018 р.

25.10.2017  Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та на дітей – інвалідів

27.03.2017  Інформація щодо придбання путівок для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції

01.08.2016  Інформація щодо призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом  підгрупи А

03.06.2016  До уваги учасників АТО! 

18.05.2016  Зміни до порядку надання субсидії

10.05.2016  Зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

27.06.2014  Зміни в Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради ПОПЕРЕДЖАЄ:

     Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю за порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у вигляді штрафу :

Вид правопорушення

Розмір штрафу з 1 січня 2018 року

фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(111 690 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

порушення встановлених строків виплати заробітної платипрацівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.)

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (виплата зарплати нижче мінімальної)

у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(37 230 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати

(37 230 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення

недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати (11 169 грн.)

недопущення до проведення перевірки та створення перешкод у проведенні перевірки з питань виявлення порушень, пов’язаних із:

1)фактичним допуском працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту),

2) оформленням працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві,

3) виплатою заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ

у стократному розмірі мінімальної заробітної плати

(372 300 грн.)

порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище

у розмірі мінімальної заробітної плати                (3 723 грн.)

     Наголошуємо, що офіційно працевлаштований громадянин має право на гідні і безпечні умови праці, регулярну виплату заробітної плати не нижче мінімальної, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, безробіття та нещасного випадку на виробництві, офіційні відпустки.

(21.09.2018)


 

 

 

Щодо добровільної сплати єдиного внеску

Платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є:

 • члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню,- на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності);
 • особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними підпунктами 1, 2 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, та не належать до платників єдиного внеску, визначених підпунктами 3, 4, 6 пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,- виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
 • Повідомлення про взяття на облік платників, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску у формі витягу з реєстру страхувальників (щодо фізичної особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Порядок укладення договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування:

 • особи, зазначені вище подають до органів доходів і зборів за місцем проживання:
 • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);
 • копію документа, що посвідчує особу.

Особи, зазначені в абзаці другому пункту 1 цього розділу, надають також документ, що підтверджує їх членство в такому господарстві:

 • орган доходів і зборів відмовляє в укладенні договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) у разі, якщо особа:
 • підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
 • не відповідає вимогам, визначеним в абзаці третьому пункту 1 цього розділу;
 • надала неповні або недостовірні відомості;
 • раніше уклала договір про добровільну участь, дія якого не припинена або за яким не виконано передбачені договором умови;
 • бажає укласти договір на строк менше одного року (крім договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску)).

    В інших випадках відмова в укладенні договору про добровільну участь не допускається;

   з особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, після перевірки викладених у заяві відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до Типового договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, наведеного у додатку 4 до цієї Інструкції;

   за бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 01 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), і у разі отримання від неї заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) після перевірки викладених у заяві відомостей органами доходів і зборів у строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції.

    Договір про добровільну участь набирає чинності з дня його підписання.

    Обчислення і строки сплати єдиного внеску платниками, зазначеними в підпункті 5 пункту 1 розділу II цієї Інструкції:

    1) платники, зазначені в підпункті 5 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, обчислюють єдиний внесок відповідно до пункту 10 розділу ІІІ цієї Інструкції.

    При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду для платників, зазначених в:

 • абзаці другому пункту 1 цього розділу, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого на дату укладення договору;
 • абзаці другому пункту 1 цього розділу, не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2, та не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору;
 • зазначені платники сплачують єдиний внесок щомісяця в розмірі, встановленому в договорі про добровільну участь, до 20 числа місяця, що настає за місяцем, за який він сплачується (крім осіб, які здійснюють одноразову сплату);
 • сплачені суми єдиного внеску в разі дострокового розірвання договору про добровільну участь поверненню не підлягають, при цьому період, за який сплачено єдиний внесок, враховується до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

Оформлення договорів про добровільну участь.

    У договорі про добровільну участь зазначаються:

 • назва документа;
 • відомості про особу, які вносяться до системи персоніфікованого обліку:
 • прізвище, ім’я, по батькові особи, за яку сплачується єдиний внесок;
 • дата народження;
 • громадянство;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • строк дії договору;
 • порядок сплати єдиного внеску та рахунки, на які він має сплачуватися;
 • умови набуття застрахованою особою права на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до Закону;
 • умови розірвання договору;
 • права та обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору;
 • інші умови за згодою сторін або передбачені Типовим договором про добровільну участь, що не суперечать законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • дата набрання чинності договором.

   Протягом особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та на весь період незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції платники, визначені підпунктом 5 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, звільняються від виконання обов’язків щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені цим договором і Законом, у разі:

 1. призову на військову службу під час мобілізації або залучення до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу,- з першого календарного дня місяця призову на військову службу під час мобілізації платника до останнього календарного дня місяця, в якому платника було демобілізовано або завершено його лікування (реабілітацію);
 2. незаконного позбавлення волі на території проведення антитерористичної операції - з першого календарного дня місяця незаконного позбавлення волі до останнього календарного дня місяця, в якому платника було визволено або завершено його лікування (реабілітацію), необхідні після визволення.

   Підставою для такого звільнення є заява особи, яка:

 • бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, які подаються до органу доходів і зборів такою особою протягом 10 днів після її демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації);
 • бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника, які подаються до органу доходів і зборів протягом 30 днів після визволення або після закінчення лікування (реабілітації).

    Невиконання обов’язків у зазначених випадках щодо сплати єдиного внеску в строки, визначені договором про добровільну участь, не вважається порушенням умов договору (крім договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата внеску)) і не є підставою вважати договір таким, умови якого не виконано.

    Період, за який сплачено єдиний внесок, відповідно до укладеного договору про добровільну участь буде зараховано до страхового стажу тільки за умови подання звіту.

    Надалі така особа матиме право на укладення договору про добровільну участь.

   З платниками, визначеними підпунктом 5 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, які призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, або яких незаконно позбавлено волі на території проведення антитерористичної операції, не розриватиметься укладений договір про добровільну участь як такий, за яким не виконано умов до моменту їх демобілізації, визволення або після закінчення лікування (реабілітації) у разі надання до органу доходів і зборів:

 • відповідним державним органом протягом 10 днів після мобілізації таких осіб - копії військового квитка або копії документа із зазначенням даних про призов таких осіб на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
 • членом сім’ї (у визначенні, наведеному в підпункті 14.1.263 пункту 14 статті 14 Податкового кодексу України) особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування,- заяви та копії документів, що підтверджуються даними державного правоохоронного органу спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України, про незаконне позбавлення волі такого платника.

(19.09.2018)


Сім’я має декларувати доходи всіх, навіть тих, які прописані за іншою адресою

Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина у декретній відпустці або взагалі не працює. Такі сім’ї раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім’ю.

Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидію, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення ні там, ні тут.

Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінює форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім’ї (чоловіка, дружина та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.

Увага! При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житло-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Таким чином, держава реагує на соціальну несправедливість та турбується про воз’єднання український сімей.

Поняття сім’ї розтлумачує Сімейний кодекс, стаття 3.

(14.09.2018)


 

 

 

 

Щодо перевірки достовірності інформації про доходи та майновий стан отримувачів державних соціальних допомог

Відділ державних соціальних інспекторів здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходів сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на комунальні послуги (далі - державна соціальна допомога).

Соціальні інспектори відділу перевіряють достовірність та повноту інформації про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї, проводять обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування членів сім’ї , родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються сім’ї, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги.

В ході обстежень виявляються факти одержання доходів від здачі в оренду житла, земельного паю, додаткових доходів, майновий стан не відповідає задекларованому. Будь-який факт надання недостовірних даних, зазвичай, виявляється та вживаються заходи щодо повернення незаконно одержаних бюджетних коштів, інформація передається до органів національної поліції та у разі відмови добровільно повернути суму надміру перерахованих коштів, примусово стягується у судовому порядку.

З початку 2018 року 173 випадках виявлена недостовірна інформація про доходи, майновий стан, зміни обставин в сім’ї. Загальна сума порушень склала 806157,00 грн. Кожен випадок ретельно відпрацьований.

Прикро те, що деяких порушень можливо було б уникнути взагалі, коли б заявник надав повну інформацію про доходи та майновий стан родини, вчасно повідомляв управління про всі обставини, що можуть вплинути на право призначення соціальної допомоги чи її розмір.

Тому, шановні мешканці міста, при зверненні до управління за призначенням того чи іншого виду державної соціальної допомоги серйозно та відповідально віднесіться до заповнення необхідних для призначення допомоги документів, уважно заповнюйте заяву та декларацію про доходи та майновий стан, прислухайтесь до порад спеціаліста з прийому документів, ознайомлюйтесь з розробленими пам’ятками, в яких зазначені найбільш розповсюджені порушення та помилки, яких допускаються мешканці міста, зазначені останні зміни в законодавстві.

Якщо при повторному зверненні за призначенням державної соціальної допомоги розумієте, що раніше не вказали ті чи інші доходи чи майно, що можуть вплинути на призначення чи розмір цієї допомоги, обов’язково повідомляйте про це спеціаліста з прийому, чим зменшите суму переплати у разі виявлення цього порушення спеціалістами управління, а в деяких випадках збережете за собою право на подальше отримання соціальної допомоги у дещо зменшеному чи навіть у тому ж розмірі.

Всі нормативні документи з питань призначення та виплати того чи іншого виду державної соціальної допомоги (Закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази відповідних міністерств та інше) є у вільному доступі мережі Інтернет, тому з метою запобігання непорозумінь заявникам-одержувачам державної соціальної допомоги слід і самостійно знайомитись з цими документами.

Отримувачі державної допомоги повинні усвідомлювати, що несуть свою частку відповідальності за використання державних коштів. Заявник та члени його сім’ї· повинні відповідати за достовірність наданої інформації,· відомостей про доходи та майно, які вплинули або могли вплинути на встановлення права при· призначенні· соціальної допомоги· та її розмір. Для призначення будь-якого виду допомоги заявник надає заяву відповідної форми, затверджену Наказом Міністерства праці та соціальної політики України· в якій своїм підписом дає згоду на збір інформації про сім’ю, доходи, власність та майно, що необхідна для отримання всіх видів соціальної допомоги на які сім’я має право.

Нагадуємо всім отримувачам державної соціальної допомогищо у 10 денний термін (для державної допомоги) та 30 денний термін (для житлової субсидії), Вони повинні повідомити управління праці та соціального захисту населення про:

– працевлаштування впродовж терміну призначення допомоги;

– зміни· у складі сім’ї: укладення шлюбу, усиновлення дитини, влаштування дитини на повне державне утримання, смерті утриманця, тощо.

Для соціальної підтримки незахищених верств населення станом на 01.09.2018 було здійснено 205 обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей.


 

 

 

 

Перелік суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції Гідності

з/п

Назва суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації

Місце розташування

Код виду економічної діяльності

Підстава включення до переліку

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Токарі»

Тел.(05445)371-35; +380503001281

e-mail: stokari@ukr.net

сайт: www.tokari.com.ua

42215, Сумська обл.,

м. Лебедин, с. Токарі,  

вул. Санаторна, 96

86.90

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення від 17.07.2018 № 21

2.

Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України

Тел. (05344)3-34-73

e-mail: medcentrns@ngu.gov.ua

39300, Полтавська обл., 

смт Нові Санжари,

пров. Курортний, 44

86.90

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення від 17.07.2018 №21

3.

Дочірнє підприємство «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт»

Тел. (04849)47-9-88,+38(050)-495-30-01

e-mail: orizont-pks@ukr.net

сайт: www.pivdenks.com

67780, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Сергіївка, вул. Гагаріна, 1а

Санаторій «Орізонт»

 

 

86.90

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення від 07.08.2018 №27

4.

Дочірнє підприємство «Санаторій «Верховина» ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

Тел.(03146)2-60-44, +38(050)-317-87-75

e-mail: sojmy@ukr.net

90033, Закарпатська обл., Міжгірський р-н, село Сойми,1

86.90

Наказ начальника управління праці та соціального захисту населення від

14.08.2018 №29


 

 

 

 

Інформація щодо повідомної реєстрації колективних договорів за І квартал 2018 року

В районі діють 224 колективних договорів підприємств, установ та закладівякими  охоплено біля 30 тис.  працюючих.

         Серед підприємств малого та середнього бізнесу уклали та зареєстрували колективні договори  64 підприємства  з загальною  чисельністю працюючих 766 осіб.

Здійснено за ІІ квартал 2018 року повідомну реєстрацію 17 колективних договорів:

1.    Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 Криворізької міської ради

2.    КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок )  №184 » Криворізької міської ради

3.    КЗ  «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок ) №232 комбінованого типу» Криворізької міської ради

4.    КЗ  «Дошкільний навчальний заклад  №247» Криворізької міської ради

5.    Гірничий коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»

6.    КЗ  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок )  №25» Криворізької міської ради

7.    КЗ  «Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок ) №206» Криворізької міської ради

8.    КЗО «Криворізький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Натхнення»    Дніпропетровської обласної ради

9.    КЗ «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №20 загального розвитку» Криворізької міської ради

10.  ТОВ «Ринок Зарічний»

11.  Дочірнє підприємство Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств «Ринок Північний»

12.  ТОВ «Ринок 165 квартал»

13.  КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 224 комбінованого типу» Криворізької міської ради

14. ТОВ «НВП- РУДПРОМАВТОМАТИКА»

15.  КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» Дніпропетровської обласної ради

16.  Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

17. Комунальний позашкільний мистецький навчальний заклад  «Криворізька міська музична школа  №8» Криворізької міської ради

До відома роботодавців та профспілок (представників трудових колективів) Покровського району!  Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Покровської  районної в місті ради за адресою: вул. Ватутіна, 37в, каб. 310, телефон для довідок  098-181-01-07.


 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ІНВАЛІДАМ З ДИТИНСТВА ТА НА ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

Категорія громадян

Розмір виплат у 2017 році, грн.

з 1 січня

з 1 травня

з 1 жовтня

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд

2561,50

2695,40

2793,40

 

Інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд

1870,50

1968,00

2178,00

Інвалідам з дитинства ІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 

1247,00

1312,00

1452,00

Інвалідам з дитинства ІІІ групи, одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, які за висновком МСЕК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд 

1247,00

1312,00

1452,00

На дітей – інвалідів

1247,00

1312,00

1452,00

На дітей – інвалідів підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

2227,90

2340,40

2442,40

На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд

1550,40

1631,40

1729,40

На дітей-інвалідів підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2561,90

2695,40

2793,40

На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд 

1717,40

1806,90

1904,90

На дітей – інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою

1309,35

1377,60

1524,60

На дітей – інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд

2664,35

2803,60

2950,60

На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років  з надбавкою на догляд

1986,85

2090,60

2237,60

На дітей – інвалідів підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2998,35

3154,60

3301,60

На дітей – інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

2153,85

2266,10

2413,10

(25.10.2017)


 

 

 

 

В управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради перебуває на обліку наступні категорії населення:

 

Станом на 21.09.2018

Пільгова категорія населення

26126

в тому числі:

 

Ветерани війни:

3292

- УБД (Афганців)

1375(349)

- Учасників війни (Афганців)

1107(3)

- Сім’ї загиблих(Афганців) - Сім’ї (померлих) (Афганців)

0(3) 5787)

 Інвалідів (Афганців)

232(36)

Ветерани війни АТО:

946

Інваліди війни АТО

20

УБД АТО

900

Учасники війни АТО

7

Сім’ї загиблих(померлих) АТО

19

Інваліди, з них діти

6985/512

Ветерани праці

19178

Реабілітованих за ст. 1

9

Діти війни

9578

Жертви нацистських переслідувань

82

ЧАЕС: І кат. – 105, ІІ кат. – 387, ІІІ кат. – 172, вдови – 113, діти ЧАЕС – 105

878

Внутрішньо переміщені особи

1158

Державні допомоги

 

Станом на 21.09.2018

Одержувачів допомог з початку року, чол.

7129

Нараховано з початку року, тис. грн.

102399,0

Надійшло фінансування з початку року, тис. грн.

101033,3

 Субсидії

 

Станом на 21.09.2018

Кількість сімей - одержувачів субсидії з 01.05.2015

26968

Нараховано з початку року, тис. грн.

101564,8

Надійшло фінансування, тис. грн.

139587,8

Чорнобильські компенсації особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

 

Станом на 21.09.2018

Профінансовано з початку року, тис. грн.

1595,3

Нараховано до виплати з початку року, тис. грн.

1684,8

Одержувачів компенсацій, чол.

600

Внутрішньо переміщені особи

 

Станом на 21.09.2018

Допомога на проживання, чол.

288

Перевірка справ отримувачів соціальних виплат

 

Станом на 21.09.2018

Виявлено фактів надання одержувачами соціальних виплат недостовірної інформації про майно і доходи, чол./грн.

183/836482,00

Інформація по соціально-трудовим відносинам

 

Станом на 21.09.2018

Підприємства - боржники із виплати заробітної плати

-

Зареєстровано та діє колективних договорів

223

Соціальний захист учасників АТО

 

Станом на 21.09.2018

Одноразова допомога (по 5,0 тис. грн. кожному), чол./тис.грн.

817/4085,0

Соціально – психологічна реабілітація, чол.

2

Професійна реабілітація, чол.

0

Забезпечено засобами реабілітації

 

Станом на 21.09.2018

Забезпечено всього, у т.ч. коляски, чол.

71/20

Перебуває на черзі, у т.ч. коляски, чол.

283/38

 Автомобілями

 

Станом на 21.09.2018

Забезпечено всього, чол.

0

Перебуває на черзі, у т.ч. ІВВВ, чол.

56/7

Санаторно-курортними путівками

Забезпечення санаторно-курортними путівками

Станом на 21.09.2018

Забезпечено у 2018 році, чол. у т.ч. по категоріях:

110

 - ЧАЕС

21

 - учасники АТО

23

 - ветерани війни

49

 - інваліди

14

 - спінальники

3

Перебуває у черзі, чол. у т.ч. по категоріях:

532

 - ЧАЕС

19

 - учасники АТО

44

 - ветерани війни

53

 - інваліди

400

 - спінальники

16

Укладено договорів у 2018 році, у т.ч. по категоріях:

29

 - ЧАЕС

21

 - учасники АТО

6

 - інваліди

2

 - спінальники

0

Виділено коштів на оздоровлення у 2018 році, грн./кількість путівок, шт.

754775,0/ 94

 - ЧАЕС

163728,0 / 24

 - учасники АТО

278324,0 / 34

 - інваліди

209298,00 / 31

 - спінальники

103425,00 / 5

Матеріальною допомогою

 

Станом на 21.09.2018

Допомога на поховання, чол./грн.

44 /14920,28

Допомога з місцевого бюджету, чол./грн.

389/171450,00

З міського бюджету для деяких пільгових категорій громадян, чол./тис. грн.

1307/ 6597,15

Пакунком малюка

Потреба

38

Видано

0


 

 

 

 

Інформація щодо повідомної реєстрації колективних договорів за І квартал 2018 року

 В районі діють 225 колективних договорів підприємств, установ та закладів, якими охоплено біля 30 тис. працюючих.

 Серед підприємств малого та середнього бізнесу уклали та зареєстрували колективні договори 66 підприємств з загальною чисельністю працюючих 769 осіб.

Здійснено за І квартал 2018 року повідомну реєстрацію 15 колективних договорів:

1. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 26 компенсуючого типу (санаторний)» Криворізької міської ради

2. КЗ «Дошкільний навчальний заклад № 65 комбінованого типу» Криворізької міської ради

3. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 175 комбінованого типу» Криворізької міської ради

4. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 60 комбінованого типу» Криворізької міської ради

5. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 272» Криворізької міської ради

6. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 144» Криворізької міської ради

7. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 62» Криворізької міської ради

8. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 125 Криворізької міської ради

9. КЗ «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок ) № 33 компенсуючого типу» Криворізької міської ради

10. ТОВ фірма «Едельвейс-4»

11. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 104» Криворізької міської ради

12. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради

13. КП «Жовтнева районна друкарня»

14. Криворізький спеціалізований навчально-виховний комплекс № 22 «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Криворізької міської ради

15. КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 263 комбінованого типу» Криворізької міської ради.

До відома роботодавців та профспілок (представників трудових колективів) Покровського району! Повідомна реєстрація колективних договорів проводиться в управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради за адресою: вул. Ватутіна, 37в, каб. 310, телефон для довідок 53-50-09.

(20.04.2018)


 

 

 

 

Інформація щодо придбання путівок для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і  від 31 березня 2015 р. № 200», якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів  санаторно-курортними путівками (далі – порядок).

Відтепер путівки для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції закуповуватимуться на підставі тристоронньої угоди (особа – управління – санаторій). Людина зможе самостійно обрати санаторій для оздоровлення, після цього звернутися до управління, де перевіряється заклад на відповідність встановленими вимогам. Після цього укладається тристороння угода, яка передбачає безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги. При цьому гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначається щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

(27.03.2017)


 

 

 

 

 

 Інформація щодо призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А 

 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Жовтневої районної у місті ради повідомляє, що 17 травня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилання соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами 1 групи» за № 1369-VIII, яким передбачено з 01 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунові, піклувальників незалежно від факту роботи, навчання, служби.

 (01.08.2016)


 

 

 

 

До уваги учасників АТО!

 Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 31 березня 2015 №200 "Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням" органи соціального захисту населення забезпечують безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни (крім військовослужбовців, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ);

- від 31.03.2015 №221 "Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції" органи соціального захисту населення організовують направлення учасників АТО до реабілітаційних установ;

- від 31 березня 2015 року №179 "Про затвердження Порядку використання коштів,передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)", демобілізовані учасники АТО мають можливість пройти навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Згідно з затвердженою комплексною програмою підтримки у 2016 році в м. Кривому Розі учасників антитерористичної операції на сході України, членів їх сімей загиблих у ході її проведення передбачено:

– надання матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям, які брали участь (виконання завдання) в АТО;

– надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань АТО.

 За детальною інформацією звертатися до управління праці та соціального захисту населення виконкому Жовтневої районної у місті ради за адресою:

 вул. Ватутіна, буд. 37в, кабінет 220, з 8-30 до 17-00. 

 Телефон для довідок: 53-40-57     

(03.06.2016)


 

 

 

 

 

Зміни до порядку надання субсидії

Стосовно призначення субсидій особам, які мають право на пільги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 №319 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (далі Постанова) передбачено, що особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, при призначенні субсидії враховується вартість плати за послуги без урахування пільг. У разі призначення таким особам житлової субсидії їм не нараховуються відповідні пільги.

Стосовно призначення субсидії на оплату послуг з управління будинком.

Постановою доповнено перелік послуг, на оплату яких призначається субсидія, послугою з управління будинком.

Оскільки вартість послуг з управління будинком визначається за домовленістю сторін, призначення субсидій на оплату витрат на управління будинком буде можливим після затвердження Мінрегіоном нормативно-правових документів щодо їх граничного розміру для надання субсидій.

Стосовно призначення субсидії особам, які орендують житло.

Постановою доповнено норму щодо призначення за рішенням комісії субсидії особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, умовою щодо нарахування цій особі плати за житлово-комунальні послуги.

Зазначене викликано тим, що у випадках, коли за відсутності засобів обліку комунальних послуг кількість зареєстрованих у житловому приміщенні осіб відрізняється від кількості осіб, які орендують житло, ускладнюється розрахунок житлової субсидії через невідповідність вартості послуг. Таким чином, плата за послуги має нараховуватися на ту кількість осіб, які орендують житлове приміщення. При цьому не вимагається відкриття особових рахунків на сплату послуг на особу, яка орендує житло.

Про період врахування доходу для призначення субсидії

Виключено норму щодо можливості призначення субсидії на підставі доходів за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія, а також щодо врахування розміру пенсії за останній місяць перед зверненням.

Відтепер субсидія розраховується на підставі доходу осіб за попередній календарний рік, а субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, яка призначається у І кварталі, - на підставі доходу за перші три квартали попереднього календарного року.

Стосовно обрахування доходу для призначення субсидії

Збільшено розміри доходів, які враховуються до сукупного доходу для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку, до:

двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, - для платників єдиного податку першої групи;

трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, - для платників єдиного податку другої групи,

чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб, - для платників єдиного податку третьої групи.

Для працездатних осіб, які не працюють (крім учнів і студентів, які проживають з батьками чи іншими членами родини; військовослужбовців строкової служби) і середньомісячний дохід яких менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць тепер враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В окремих випадках для таких осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, за рішенням комісії може враховуватися дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Для студентів денної форми навчання, які мають батьків, зареєстровані самі і не отримують стипендію, а також для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості і не отримують допомогу по безробіттю, у яких середньомісячний дохід менший прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Із переліку осіб, до доходу яких враховуються фактичні розміри соціальних виплат, виключено осіб, які отримують допомогу по догляду за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80-річного віку. Таким чином, до сукупного доходу таких працездатних осіб враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, або у разі прийняття відповідного рішення комісією для осіб, які проживають у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах, - одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного декаду при призначенні субсидії, державною соціальною допомогою на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та щомісячною адресною допомогою внутрішньо переміщенім особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Надано право громадянам не підтверджувати довідками доходи, зазначені ними у декларації, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування, у разі неможливості надати відповідні довідки. За таких обставин заявник додає письмове пояснення довільної форми, в якому вказує причини неподання довідок та зазначає розмір таких доходів. Зазначені доходи враховуються до сукупного доходу.

Стосовно терміну, на який призначається субсидія.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.

Оскільки згідно з Положенням опалювальний сезон закінчується 30 квітня, то субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, які будуть призначатися у травні 2016 року - квітні 2017 року (у тому числі на наступний період без звернення громадян), будуть призначені до квітня 2017 року включно.

Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, як і раніше, призначається на календарний рік. Постановою скасовано норму стосовно призначення субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу на наступний період без звернення громадян. У зв'язку з цим якщо субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які отримували субсидію у 2015 році, не призначена на 2016 рік до набрання чинності Постанови, для її призначення має бути подана заява і декларація. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з січня 2016 року.

За наявності договору найму (оренди) субсидія призначається по місяць, в якому завершується термін дії договору найму (оренди). Призначення субсидії на наступний період здійснюється на підставі заяви і декларації.

Про подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронній формі.

Передбачено можливість подання заяви і декларації для призначення субсидії в електронному вигляді (у тому числі з використанням електронного цифрового підпису). Отримані таким чином заяви та декларації, у яких відсутній підпис громадянина, опрацьовуються лише після їх підпису протягом місяця. Якщо заявник не підписав заяву і декларацію в зазначений строк, мають бути подані нові заява і декларація.

Стосовно доповнення переліку випадків для проведення перерахунку субсидії.

Перелік випадків, у яких проводиться перерахунок субсидії без звернення громадян, доповнено наступними:

- зміна соціальних нормативів використання житлово-комунальних послуг;

- нарахування плати за централізоване опалення за відсутності засобів обліку теплової енергії з урахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.

Щодо сплати за послуги отримувачів субсидії.

Відповідно до Постанови громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі несплати відповідної вартості надання субсидії припиняється за поданням надавачів послуг.

Таким чином, надавачами послуг контролюється сплата не лише обов'язкової частки плати, а й усього обсягу спожитих послуг, і у разі наявності засобів обліку та споживання комунальних послуг в обсягах, менших від соціальних нормативів, отримувачем може сплачуватися не у повному обсязі обов'язкова частка плати.

Постановою також передбачено:

• можливість призначати субсидію неповнолітнім студентам денної форми навчання, які зареєстровані та проживають у гуртожитках;

під час призначення субсидії без звернень громадян на наступний період
сім"ям, яким субсидія призначалася на підставі рішення комісії, переглядати
зазначені рішення комісії лише у разі зміни складу зареєстрованих (фактично
проживаючих) осіб або здійсненні однією із зареєстрованих (фактично
проживаючих) осіб протягом 12 місяців купівлі, оплати послуг на суму понад 50 тис.
гривень;

можливість припинення субсидії якщо під час вибіркового обстеження
матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором
виявлено ознаки порушення норм законодавства щодо призначення субсидії, які
вплинули (могли вплинути) на право призначення субсидії або визначення її розміру.

Зміни до порядку надання пільг.

Постановою внесено наступні зміни до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї:

збільшено з 6 до 12 місяців період, на який визначається право осіб на отримання пільг (при цьому залишився незмінним термін, за який враховуються доходи, - 6 місяців, що передують місяцю, з якого визначається право);

-доповнено перелік доходів, які враховуються при визначенні права особи на
отримання пільг, допомогою по безробіттю та іншими виплатами, що здійснюються
органами соціального страхування. 

Не переглядається право осіб на отримання пільг, якщо не закінчився термін, на який визначено відповідне право. Для інших осіб, а також після закінчення терміну, на який було визначено право, визначається право на отримання пільг на наступні 12 місяців.

(18.05.2016)


 

 

 

 

Зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

21.04.2016 було внесено зміни до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо усунення дискримінаційного ставлення до громадян, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях та військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Було доповнено ст. 1 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме закон спрямований на захист громадян, які постраждали внаслідок інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та розв’язання пов’язаних з цим проблем медичного і соціального характеру.

Визначення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, доповнено відповідники категоріями:

– громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

– громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

Тепер пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", надаються дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт.

Внесено зміни до ст. 48 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою годувальника та щорічна допомога на оздоровлення:

одноразова компенсація виплачується учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, особам, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій та випробувань, участі у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, сім’ям, які втратили годувальника, та батькам померлого із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 1, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалим за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до категорії 2 або 3, дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

 (10.05.2016)


 

 

 

 

Державні допомоги

У зв´язку зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (реєстраційний номер № 3628 від 11.12.2015), змінено умови надання державної допомоги одиноким матерям, а саме, що допомога на дітей одиноким матерям виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім´ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Згідно з п. 34 Постанови КМУ від 27.12.2001 № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб.

До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для громадян, які звернулись до управління праці та соціального захисту населення у період з січня - березня 2016 року за призначенням зазначеної допомоги за новими умовами, зазначену допомогу буде призначено та виплачено з січня 2016 року.

На 01.01.2016 зазначену допомогу отримувало 2656 осіб.

Станом на 17.03.2016 до управління праці та соціального захисту населення за призначенням допомоги на дітей одинокій матері звернулося 1373 особи. 

Управління праці та соціального захисту населення постійно надаються роз'яснення щодо термінів виплати державних допомог, а саме: що відповідно до абз.9 п.6 Постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету" виплата державних допомог здійснюється до 25 числа поточного місяця, тобто затримки у виплаті немає.

(18.03.2016) 


 

 

 

 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

відповідно до Закону України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" внесено зміни в Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"

З 01.07.2014 року

Змінено розмір виплати допомоги при народженні дитини:

Допомога при народженні дитини призначається у розмірі 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами (860,00 грн.) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тобто, розмір виплати допомоги при народженні дитини встановлено незалежно від того, яка за рахунком дитина.

Допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відмінено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14