Законодавча база

 

Перелік Законів та нормативно-правових актів, якими керується служба у справах дітей

 1. Конституція України.
 2. Сімейний кодекс України.
 3. Цивільний кодекс України.
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення.
 5. Закон України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”.
 6. Закон України  „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 7. Закон України  „Про звернення громадян”.
 8. Закон України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 9. Закон України «Про  засади запобігання та протидії корупції».
 10. Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 11. Закон України «Про соціальні послуги».
 12. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».
 13. Закон України  «Про охорону  дитинства».
 14. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб».
 15. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»
 16. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей».
 17. Постанова Кабінету міністрів України від 24.09.2008  № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».
 18. Постанова Кабінету міністрів України від 05.042017 № 268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».
 19. Постанова Кабінету міністрів України від 22.08.2018 № 616 «Про внесення змін до пункту 64 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини».
 20. Постанова Кабінету міністрів України від  26.04.2002 № 565 «Положення про прийомну сім’ю».
 21. Постанова Кабінету міністрів України від  26.04.2002 № 564 «Положення про дитячий будинок сімейного типу».
 22. Постанова Кабінету міністрів України від 03.10.2018 № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю».
 23. Постанова Кабінету міністрів України від 08.10.2008 № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»
 24. Постанова Кабінету міністрів України від 01.06.2020  № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
 25. Постанова Кабінету міністрів України від 01.06.2020  № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

 26. Постанова Кабінету міністрів України від 01.06.2020  № 515 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 877» Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числі"

 27. Постанова Кабінету міністрів України від 02.09.2020  № 853 «Деякі питання, пов’язані з реформуванням системи інституційного догляду та виховання дітей».

 28. Постанова Кабінету міністрів України від 04.08.2021 № 843 «Деякі питання соціального захисту дітей, влаштованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування"

 29. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 25.09.2009 №3385 «Про затвердження Порядку взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і служб у справах дітей у процесі встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».
 30. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.09.2017 №1485 «Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування».
 31. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.11.2008 №4591 «Про затвердження Порядку ведення особової справи дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та форми індивідуального плану соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».
 32. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 27 «Про порядок ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
 33. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».
 34. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2007 року №302/80/49 «Про затвердження Порядку вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання.
 35. Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 18.06.2008 №82 «Про удосконалення роботи служб у справах дітей щодо розвитку сімейних форм виховання».
 36. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.11.2018 № 1713 «Про затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю за цільовим витрачанням аліментів на дитину».
 37. Наказ Міністерства соціальної політики України від 26.03.2021  № 151 Про затвердження форм документів, необхідних для захисту прав дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах, дитини, яка залишилася без батьківського піклування, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
 38. Конвенція ООН про права дитини.
 39. Рішення міської ради від 30.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів».
 40. Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти.