Інформація


Захист майнових прав дітей

В результаті приватизації державного житлового фонду на Україні, та враховуючи те, що з 90-х років в Україні розпочалося формування ринку житла, діти стали співвласниками/власниками  житлових приміщень.

Тому, завданням органу опіки та піклування виконкому Покровської районної в місті ради є охорона особистих немайнових і майнових прав та інтересів дітей, турбота про створення їм належних побутових умов, здійснення догляду за ними. Таким чином, орган опіки та піклування здійснює контрольні функції з метою запобігання порушенню прав та інтересів  неповнолітніх та малолітніх дітей.

Слід зазначити, що для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органу опіки та піклування.

Відповідно до статті 177 Сімейного Кодексу України батьки управляють майном, належним дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов’язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини надається в разі гарантування збереження її права на житло.

Вказана норма Сімейного кодексу України направлена на посилення захисту житлових та майнових прав дітей і надає право органу опіки та піклування відмовляти у наданні батькам дитини згоди на вчинення правочинів, в результаті яких порушуються права на житло такої дитини, тобто дитина буде позбавлена права власності або права користування житлом без надання іншого рівноцінного житла або покращення житлових умов.

Батьки малолітньої дитини не мають права без дозволу органу опіки та піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав:

-укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;

-видавати письмові зобов’язання від імені дитини;

-відмовлятися від майнових прав дитини.

Батьки вирішують питання про управління майном дитини спільно. Спори, які виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Після припинення управління батьки зобов’язані повернути дитині майно, яким вони управляли, а також доходи від нього.

Слід, також, звернути увагу на те, що дозвіл органу опіки та піклування потрібен не лише в тому разі, якщо дитина є співвласником нерухомості, а й у тому випадку, якщо має місце лише реєстрація дитини в житловому приміщенні. Оскільки, одним з правочинів, які не можуть вчиняти батьки без дозволу органів опіки та піклування, відповідно до статті 177 Сімейного Кодексу України, є відмова від майнових прав дитини, до яких відноситься, зокрема, і право користування жилим приміщенням. Адже, відповідно до частин другої та третьої статті 18 Закону України «Про охорону дитинства» діти - є членами сім’ї наймача або власника житлового приміщення, мають право користуватися займаним приміщенням нарівні з власником або наймачем.

Щодо переліку документів, які необхідно надати батькам або опікунам (піклувальникам) дитини до органу опіки та піклування для отримання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, слід зазначити, що у відповідності  до обставин вчинення правочину, формується пакет документів. Отримати консультацію щодо вчинення правочину, формування пакету документів  стосовно відчуження житла, де дитина має право власності або користування та написання заяв, можна за адресою: м.Кривий Ріг, вул.Шурупова, буд.2, каб.107 (прийомний день: понеділок, середа – з 08.00 год. до 16.30 год., перерва з 12.30 год. до 13.00 год., тел.(056)477 99 60).

 

 

(10.08.2021)

 


Патронат над дитиною – швидка і вчасна  допомога дитині та її родині в громаді

Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

 

 

(30.03.2021)


 

Сімейні форми виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

       Питання захисту прав дітей на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові та розуміння. Але, на жаль, є діти, які не можуть проживати з рідними батьками, на жаль, в інституційних закладах ще виховується значна кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Саме для таких дітей необхідно розвивати альтернативні форми сімейного виховання. Реформа деінституціалізації спрямована на те, щоб кожна дитина виховувалася у благополучній родині. Бажання взяти на виховання дитину, народжену іншими, є ознакою нашої культури і виникає тільки у небайдужих до чужого горя, душевно щедрих і готових до самопожертви людей. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання та створює умови для їх розвитку, надаючи сім’ям, які приймають на виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, матеріальну та соціальну підтримку.

Сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.

ОПІКА  ТА  ПІКЛУВАННЯ

Опіка, піклування встановлюються для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав,  хвороби батьків чи інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів таких дітей.

Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14-ти років і залишилися без батьківського піклування. Піклування – над неповнолітніми з 14 до 18 років.

Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника. У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

Особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти за направленням служби у справах дітей курс навчання з проблем виховання таких дітей в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання наступні документи:

– заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома з подружжя);
– довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену органами державної податкової служби;
– документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
– копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
– довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
– копію паспорта;
– висновок про стан здоров’я заявника, складений за відповідною формою;
– довідку від нарколога і психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
– довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
– письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів.

Строк дії документів становить дванадцять місяців з дати видачі.

Служба у справах дітей протягом 10 днів після отримання заяви складає акт обстеження житлово-побутових умов і готує висновок про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

У разі якщо Ви маєте бажання взяти на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, будь-ласка звертайтеся до служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради за адресою: м. Кривий Ріг,вул. Шурупова,2.

 

 

 

(24.03.2021)


 

 

ПРОВЕДЕННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В ПОКРОВСКОМУ РАЙОНІ

16.03.2021 проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі, на розгляд якої винесено 14 питань, а саме:

– про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

– про надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, де діти мають право власності або право користування;

– про надання дозволів на вчинення правочинів щодо рухомого майна, де дитина має право власності;

– про призначення опіки над трьома дітьми;

– про затвердження висновків щодо позбавлення батьківських прав;

– розгляд ухвали суду щодо реєстрації дитини без згоди одного з батьків;

– квартира в рахунок боргу по аліментам.

Розглянувши надані матеріали та заслухавши інформацію секретаря комісії  з кожного питання, членами комісії  було обговорено вищевказані питання  та  шляхом голосування прийнято відповідні рішення згідно чинного законодавства.

 

(16.03.2021)


 

 

 

 

ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМАНДИ В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ

З метою організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, рішенням органу опіки та піклування виконкому Покровської районної в місті ради створена та розпочала свою роботу міждисциплінарна команда в Покровському районі, до складу якої увійшли суб’єкти виявлення та організації соціального захисту дітей.

18.02.2021 проведено засідання міждисциплінарної команди  в Покровському районі. Основним завданням міждисциплінарної команди є розгляд питань стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 На порядок денний було винесено 11 питань, а саме:  

Розгляд інформації про дітей, їх сім’ї, складні життєві обставини, в яких вони перебувають, здатність батьків здійснювати догляд за вихованням дітей.

Проведення профілактичної роботи з батьками та дітьми щодо попередження пропусків занять в навчальних закладах, скоєння злочинів та правопорушень, дитячого бродяжництва.

Щодо розгляду  індивідуальних планів соціального захисту дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

 

(22.02.2021)


 

ПРОВЕДЕНО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Згідно плану роботи двічі на місяць проводиться засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. Основним завданням комісії з питань захисту прав дитини є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Так, 16.02.2021 відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На порядок денний було винесено 14 питань, а саме:  

 • Про надання дозволу на вчинення правочину, де малолітні діти є співвласниками та користувачами.
 • Щодо  надання дозволу на реєстрацію народження дитини.
 • Щодо перевірки цільового використання аліментів на утримання дитини
 • Про надання згоди на зміну реєстрації місця проживання малолітньої дитини без згоди батька.
 • Про підтвердження місця проживання малолітньої дитини.
 • Про влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.
 • Про постановку дітей на облік як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах.
 • Щодо затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей.

По закінченню розгляду питань були прийняті відповідні рішення згідно чинного законодавства, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.

 

(17.02.2021)

ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

03.02.2021 організовано та проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні були розглянуті питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: щодо перевірки цільового витрачання аліментів, позбавлення батьків батьківських прав, призначення опіки, повернення дітей на виховання в родину, щодо надання дозволу на реєстрацію дитини, затвердження індивідуального плану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодозарахування малолітньої дитини на цілодобове перебування в інституції, захист майнових прав дітей, тощо.

На даному засіданні розглянуто 13 справ стосовно 31 дитини. По кожному з них проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти, заслухано громадян по суті справи.

Батькам надані рекомендації. Всі рішення прийняті згідно чинного законодавства та виключно в інтересах дітей.

(03.02.2021)

 

 

 ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

19.01.2021 в сесійній залі виконкому Покровської районної в місті ради відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини.

В ході засідання було розглянуто ряд важливих питань, а саме:

- визначення місця проживання малолітньої дитини;

- визначення участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми онуками;

- постановка на облік дітей, як таких, що опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з ухиленням батьків від виховання;

- звільнення від обов’язків опікуна;

- затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

- затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, яким надано статус дитини-сироти та статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

-  інформація про стан утримання і виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу Покровського району за IV квартал 2020 року;

- звіт за 2020 рік щодо стану виховання, утримання і розвитку дітей у  прийомних сім’ях.

Члени  комісії,  висловлюючи власну думку вносили свої пропозиції до відповідних рішень, брали активну участь у обговоренні. З'ясовано факти і обставини по кожному питанню окремо.

Після розгляду всіх 18 питань були прийняті відповідні рішення,  згідно чинного законодавства.

 

(19.01.2021)

ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Основним завданням комісії з питань захисту прав дитини є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток. Кожна дитина потребує піклування і доброзичливого ставлення до себе, відчуття своєї необхідності.

15.12.2020 відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На порядок денний було винесено 21 питання, а саме:  

 • Про надання дозволу на вчинення правочину, де малолітні діти є співвласниками.
 • Щодо  призначення опіки над малолітньою дитиною.
 • Щодо переоформлення пенсії по втраті годувальника на ім’я неповнолітньої дитини.
 • Про вирішення питання участі одного з батьків у вихованні дитини.
 • Про вирішення питання місця проживання малолітньої дитини.
 • Щодо перевірки цільового використання аліментів на утримання дитини
 • Про позбавлення батьківських прав
 • По закінченню розгляду питань були прийняті відповідні рішення згідно чинного законодавства, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.

 

 

(15.12.2020)


 

(Служба у справах дітей 15.12.2020)

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

02.12.2020 організовано та проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні були розглянуті питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: визначення участі одного з батьків у вихованні дитини, позбавлення батьків батьківських прав, призначення опіки, повернення дітей на виховання в родину, захист майнових прав дітей, тощо.

На даному засіданні розглянуто 21 справа стосовно 33 дітей. По кожному з них проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти, заслухано громадян по суті справи.

Батькам надані рекомендації. Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

 

(02.12.2020)


 

Чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

Кожна дитина потребує піклування і доброзичливого ставлення до себе, відчуття своєї необхідності. Ці чинники впливають на здоровий розвиток дитини, формування її особистості, моральних та етичних норм.

17.11.2020 відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На порядок денний були винесені наступні питання:  затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, яким надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; про захист майнових прав дітей (дарування, відчуження); призначення опіки/піклування над дитиною; влаштування до державного закладу на повне держзабезпечення; підготовка висновків на ухвалу суду щодо вирішення питання місця проживання дитини та виїзд за кордон без згоди одного з батьків; зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID – 19; питання надання двом дітям статусу дитини, яка постав ждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 Під час обговорення питань, які стосувалися кожної окремої сім’ї, члени комісії висловили свої думки та  після дискусій приймали ту позицію, в якій найкомфортніше себе б почувала дитина.Комісією були прийняті рішення згідно чинного законодавства та виключно в інтересах дітей.

 

(17.11.2020)

 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

10.11.2020 відбулося позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні було розглянуто питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID – 19.На даному засіданні розглянуто 41 матеріал. По кожному з них проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти.

Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

 

(10.11.2020)


 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

04.11.2020 відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні були розглянуті питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: визначення участі одного з батьків у вихованні дитини, позбавлення батьківських прав, вчинення правочинів щодо рухомого або нерухомого майна, де дитина має право власності, або право користування, зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID – 19.

На даному засіданні розглянуто 46 матеріалів. По кожному з них проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти, заслухано громадян по суті справи.

Батькам надані рекомендації. Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

 

(04.11.2020)


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

20.10.2020 проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі на якому було розглянуто п’ятнадцять питань щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме:

 • відчуження майна, де дитина має право власності або користування;
 • дарування нерухомого майна на ім’я дитини;
 • поділ спадщини, де дитина є спадкоємцем;
 • визначення участі у вихованні та спілкуванні з малолітніми дітьми того з батьків, хто мешкає окремо;
 • визначення місця проживання дітей з одним із батьків;
 • повернення дитини з лікувального закладу батькам;
 • затвердження висновків щодо доцільності/недоцільності позбавлення батьківських прав;
 • затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою/піклуванням;
 • закриття прийомної сім’ї в зв’язку з досягненням дитини повноліття;
 • надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 Кожне питання було детально розглянуто, та прийняті рішення в інтересах дітей.

 

21.10.2020


 

Позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

30.09.2020 проведено позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі на якому було розглянуто два питання щодо захисту немайнових прав дітей, а саме:

 • влаштування  дитини до інституції на цілодобове перебування;
 • повернення дитини з лікувального закладу батькам.

Кожне питання було детально розглянуто, та прийняті рішення в інтересах дітей.

 

(30.09.2020)


Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

 

 

15.09.2020 відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні були розглянуті питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: визначення місця проживання малолітніх дітей, участь одного з батьків у вихованні дитини, позбавлення батьків батьківських прав, зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID – 19, захист майнових прав дітей, тощо.

На даному засіданні розглянуто 17 матеріалів стосовно 18 дітей. По

кожному з них проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти, заслухано громадян по суті справи.

Батькам надані рекомендації. Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

 

(15.09.2020)


 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

З метою зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом  04.09.2020  відбулось позачергове засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. В ході засідання розглянуто 21 питання щодо захисту прав та інтересів дітей, а саме: підтвердження місця проживання малолітньої дитини, з метою її виїзду за межі України та влаштування дітей Покровського району до інституцій на цілодобове перебування.

По кожному питанню проводилась детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти. Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

(04.09.2020)


 

 

Проведення засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

02.09.2020 проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі на якому було розглянуто 23 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме:

 • надання дозволу на реєстрацію народження дитини без згоди батька;
 • влаштування трьох неповнолітніх дітей на повне державне забезпечення до навчальних закладів;
 • довлаштування малолітньої дитини на виховання та проживання в прийомну сім’ю;
 • опрацювання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №586;
 • влаштування дванадцяти дітей до інституцій на цілодобове перебування;
 • задача транспортного засобу в оренду;
 • здача квартири, яка належить на праві власності дитині-сироті, в оренду;
 • дарування квартири на ім’я малолітньої дитини;
 • відчуження квартири, де дитина є співвласником;
 • затвердження дев’яти індивідуальних планів соціального захисту дітей, які перебувають під опікою.

По кожному питанню була проведена детальна робота, вивчені всі складні ситуації, в яких перебувають діти, заслухано громадян по суті справ, керівників інституцій.

Всі рішення прийняті виключно в інтересах дітей.

 

 

(03.09.2020)


 

Організація знайомства та передача дітей в прийомну сім’ю

Службою у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради продовжується проведення роботи щодо встановлення контакту прийомних батьків з дітьми, які перебувають в КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини» ДОР, а також передача дітей з закладу на виховання в прийомні сім’ї. Бажаємо кожній дитині знайти люблячих батьків!

 

(25.08.2020)


 

Проведення комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

З метою здійснення соціального захисту прав та інтересів дітей, 05.08.2020 було проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. 

На засіданні комісії було розглянуто 36 питань, а саме: питання щодо позбавлення батьківських прав у відношенні малолітніх дітей, визначення способу участі батька у вихованні дитини, визначення місця проживання малолітніх дітей, неналежне виконання батьківських обов’язків, взяття дитини на облік як такої, що перебуває в складних життєвих обставинах, надання дозволів на укладення договорів дарування квартири, право користування якою мають малолітні та неповнолітні діти, надання дозволу на реалізацію майна де мають право користування неповнолітні діти, повернення малолітніх дітей, які перебувають у лікарнях міста на виховання батькам, перегляд та затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, розгляд інформації щодо функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, затвердження міждисциплінарної команди для роботи з дітьми, які перебувають на обліку в службі у справах дітей.

Всі питання, розглянуті на комісії, детально вивчені, обговорені присутніми членами комісії. За результатами засідання комісією прийняті компетентні та виважені рішення, спрямовані на захист прав та інтересів дітей.

 

(05.08.2020)


 

Усиновлення   крок за кроком  

  Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду.

Усиновити дитину – це не просто прийняти її у свою сім’ю, це взяти відповідальність за її життя, віддати їй частинку свого, вкласти у неї все найкраще, що ми маємо.

 Ось кілька важливих кроків, котрі потрібно зробити майбутнім батькам, перш ніж дитина з’явиться у їх сім’ї.

КРОК 1. Батьки, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем проживання. До заяви додаються такі документи:

 1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3 Постанови КМУ № 905 від 08.10.2008;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

8) довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник.

 У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається. Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством 

КРОК 2. Після подання заяви кандидатом, протягом 10 робочих днів працівник служби у справах дітей: проводить бесіду із заявником, з’ясовує мотиви усиновлення; складає акт про обстеження житлово-побутових умов потенційних усиновлювачів; розглядає питання про можливість усиновлення ними дитини; готує відповідний висновок; у разі прийняття позитивного рішення ставить їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з документами, на підставі яких вони можуть звернутися до служби у справах дітей за  місцем проживання –місцевий облік, служби у справах дітей обласної державної адміністрації-регіональний облік,  та  в Міністерство соціальної політики України-централізований облік дітей,  для знайомства та встановлення контакту з дитиною. Термін дії документів  – один рік з дня їх видачі.

КРОК 3. Служба у справах дітей спільно з кандидатами в усиновлювачі здійснює процес взаємопідбору дитини. Видає направлення на знайомство з дитиною  та  спільно з кандидатами в усиновлювачі відвідує заклад, де перебуває дитина, з метою знайомства з нею .

КРОК 4. Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до  служби у  справах дітей за  місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява складається українською мовою, у  ній зазначаються прізвище, ім’я, по  батькові, місце проживання кандидата (кандидатів) в  усиновлювачі, а  також прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце перебування (проживання) дитини.

КРОК 5. Служба у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10  робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.

КРОК 6. Кандидати в усиновлювачі особисто подають до суду за місцем перебування (проживання) дитини заяву про усиновлення .

КРОК 7. Усиновлення дітей здійснюється на підставі рішення суду. Отримавши копію рішення суду (через 30 днів з дати винесення рішення), усиновлювачі зобов’язані в органах реєстрації актів цивільного стану   отримати  нове свідоцтво про народження дитини в якому будуть записані батьками.

КРОК 8. Особисто забрати дитину із закладу чи сім’ї, в якій вона виховується, у  присутності представника служби у  справах дітей після пред’явлення  рішення суду про усиновлення.

КРОК 9. Батьки мають зареєструвати дитину за місцем свого проживання.

КРОК 10. Батьки зобов’язані надавати можливість представнику служби у справах дітей за місцем проживання усиновленої дитини здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання усиновленої дитини до досягнення нею 18 років (на протязі перших трьох років після усиновлення – один раз на рік, а в подальшому один раз на три роки). Перевірка проводиться із збереженням таємниці.

З питань усиновлення мешканці Покровського району м. Кривого Рогу  можуть звертатись  до служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради за адресою:  вул.Шурупова, 2,  м. Кривий Ріг.

 

(17.07.2020)

 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

          01.07.2020 проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі.

          На засіданні комісії у присутності членів комісії та запрошених заявників розглянуто 18 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме:

             - Надання дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, де дитина має право власності

             - Погодження призначення опіки над дитиною-сиротою;

             - Зняття опіки над дитиною в зв’язку з втратою статусу

              - Передача двох дітей з КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №4» на виховання батькам;

              - Дві перевірки цільового витрачання аліментів, які батьки сплачують на утримання дітей;

               - Погодження висновків на ухвали районних судів по цивільним справам з питань визначення порядку участі у вихованні та спілкуванні з   дитиною, місця проживання дитини,    визнання права власності за набувальною давниною на ім’я дітей,  скасування заповіту;

              - Затвердження складу міждисциплінарної команди та  перегляд індивідуальних планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей,  позбавлених   батьківського піклування;                           Затвердження висновку органу опіки а піклування щодо доцільності позбавлення батька батьківських прав у відношенні малолітньої дитини.

 

(01.07.2020)

      


 

Служба у справах дітей - на захисті соціальних прав дітей!

Службою у справах дітей виконкому Покровької районної в місті ради в умовах карантину продовжується робота із соціального захисту дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

З початку карантинних заходів до служби у справах дітей надійшо 16 повідомлень від суб’єктів соціальної роботи та небайдужих громадян щодо сімей, в яких мешкають 34 дитини, які мають ознаки складних життєвих обставин  або в яких діти залишились без батьківського піклування.

Спеціалістами служби спільно з Покровським відділенням поліції, лікарями та представниками центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснені виїзди по всіх сім’ях та надано відповідну допомогу родинам.

Виявлено 9 дітей, які залишились без батькіського піклування, яких було влаштовано до: КЗ «Криворізький спеціалізований будинок дитини»ДОР» – 3 дитини, в сім’ї  родичів – 6 дітей, з подальшим оформленням опіки.

З батьками дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах з початку карантину дистанційно проведено в телефонному режимі 70 профілактично-роз’яснювальних бесід щодо належного виконання їх батьківських обов’язків та звернення до лікаря у разі проявів інфекційної хвороби.

Сім’ям, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах  надана допомога у вигляді продуктових наборів.

 Робота із соціального захисту дітей триває.

 

(18.05.2020)


Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

06.05.2020 протокольно проведено засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі.

 На засіданні розглянуто 7 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме:

 • відмовлено Покровському відділенню виконавчої служби у м. Кривому Розі у погодженні  відчуження нерухомого майна, де малолітня дитина має право користування;
 • затверджено два висновки органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав двох батьків відносно трьох дітей;
 • затверджено 104 індивідуальні плани щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • проаналізована інформація щодо виховання, утримання та розвитку дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу.

 

(07.05.2020)


 

 

 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

17.03.2020 відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі.

 На засіданні розглянуто 17 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме:

 • надання дозволу на відчуження, виділення часток у  нерухомому майні (дитина – користувач), дарування на ім’я неповнолітньої дитини квартири, прийняття в дар квартири від родичів (діти користувачі);
 • надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнний дій та збройних конфліктів дітям, які зазнали психологічного насильства під час проживання в населеному пункті, на території якої здійснювалась антитерористична операція відповідно до переліку населених пунктів, затвердженому розпорядженням КМУ від 02.12.2015 №1275;
 • підтвердження місця проживання дітей з метою тимчасового виїзду за межі України, яке планується на кінець літа;
 • повернення дитини з центру соціально-психологічної реабілітації  в біологічну сім’ю на виховання батькові;
 • самостійне отримання пенсії п втраті годувальника неповнолітніми дітьми;
 • затвердження висновків органу опіки та піклування щодо доцільності/ недоцільності позбавлення батьківських прав відносно дітей;
 • затвердження індивідуальних планів щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • клопотання Тернівського районного суду м. Кривого Рогу щодо зміни порядку участі батька у вихованні малолітньої дитини.

За результатами розгляду питань на засіданні комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі  підготовлені проекти рішень щодо захисту майнових  прав дітей, які будуть затверджені на засіданні виконкому районної в місті ради 18.03.2020.

 

 

(17.03.2020)


 

 

 

Подаруй дитині родину- cтвори прийомну сім’ю!

По ряду причин сьогодні багато дітей залишаються без батьківської опіки та любові. Персонал державних закладів робить все, щоб діти відчували себе в безпеці, але замінити маму з татом не може ніхто. Забезпечення розвитку та виховання дітей, які за певних життєвих обставин не мають можливості виховуватися в біологічній родині, реалізується різними формами сімейного влаштування:  усиновлення, опіка (піклування),  прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це можливість для дітей відчути себе захищеними і зростати у батьківській любові. Маленькі члени суспільства отримують турботу, а дорослі люди можуть відчути радість батьківства.

Метою утворення прийомної сім'ї  є  забезпечення  належних умов  для  зростання  в  сімейному  оточенні  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського  піклування,  шляхом  влаштування  їх  у сім'ї на виховання та спільне проживання. 

На теперішній час в Покровському районі функціонує 10 прийомних сімей, в яких виховується 17 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі,  що  добровільно  за плату взяла на виховання та спільне проживання   від   одного   до   чотирьох  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Їх загальна кількість не  повинна перевищувати чотирьох осіб.

Прийомні батьки -  особи, які беруть на виховання та спільне проживання  дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених   батьківського піклування.

Прийомні діти - діти-сироти і діти,  позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї. Прийомні діти  виховуються  у  прийомній  сім'ї до досягнення 18-річного   віку,   а   в    разі    продовження    навчання    у професійно-технічних, вищих   навчальних   закладах   I-IV   рівня акредитації - до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів.  

Особи,  які виявили бажання стати прийомними батьками,  в обов'язковому  порядку   мають   пройти   навчання,   організоване Дніпропетровським обласним  центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням  спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо. Навчання проходять в м.Кривому Розі та в м.Дніпро, за поданням Криворізького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Кандидати у  прийомні  батьки  подають  до  виконкому Покровської районної в місті ради такі документи:
-заява  кандидатів  у  прийомні батьки  про утворення прийомної сім'ї  із  зазначенням  інформації  про  наявність або відсутність кредитних  зобов’язань; 
-копії паспортів кандидатів ;
- довідка про склад сім'ї ;
-копія свідоцтва про шлюб;

-документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

-довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання;

-довідка про стан здоров'я кандидатів  та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних   захворювань,   обстеження    нарколога, венеролога, психіатра);

-довідка  про  доходи  потенційної  прийомної сім'ї за останні шість  місяців або довідка про подану декларацію про майновий стан і  доходи ( z1298-15 ) (про сплату податку на доходи фізичних осіб та  про  відсутність  податкових  зобов’язань  з  такого податку);

-довідка  про  наявність/відсутність  виконавчого  провадження стосовно  боргових зобов’язань;

- довідка про   проходження   навчання  кандидатів  у  прийомні батьки  і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  щодо включення  їх  у  банк  даних  про сім'ї потенційних  усиновителів,   опікунів,   піклувальників,   прийомних   батьків, батьків-вихователів; 

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї,  які проживають  разом  з кандидатами  на утворення прийомної сім'ї , засвідчена нотаріально.

Рішення   про   утворення  прийомної  сім'ї  приймається виконкомом Покровської районної в місті ради на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити  прийомну сім'ю  за поданням відповідного висновку служби у  справах  дітей  про можливість утворення прийомної сім'ї за результатами   проходження   курсу   підготовки   і  рекомендацією відповідного  центру  соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зазначена  сім'я  або  окрема  особа,  яка  не  перебуває у шлюбі, обов'язково  інформується про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток  дітей,  яких  вони бажають взяти на виховання та спільне
проживання.

На підставі рішення  про  утворення  прийомної  сім'ї між прийомними  батьками та  виконкомом Покровської районної в місті ради  укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї  на  виховання  та  спільне  проживання.

Прийомні  батьки  є  законними  представниками прийомних дітей  на  підприємствах,  в   установах   та   організаціях   без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя,  здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей.

Влаштування  дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку  прийомних  батьків  та  дітей,  щоб  на час досягнення обома прийомними батьками  пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї.  У разі досягнення пенсійного віку одним з  прийомних  батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого  з батьків. В окремих випадках прийомна сім'я  може  функціонувати  і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

У разі утворення прийомної сім’ї прийомні батьки беруть за плату  прийомних  дітей  на  власну  житлову  площу  за  наявності відповідних  санітарно-гігієнічних та  побутових  умов (належного стану  житлового  приміщення, необхідної житлової площі, належного санітарного  стану, наявності необхідних меблів, побутової техніки та   інших   предметів   тривалого   вжитку,  наявності  умов  для
проживання, виховання та розвитку дитини).

 Фінансування  прийомних  сімей  здійснюється  за рахунок державного бюджету.  Розмір щомісячної    державної    соціальної    допомоги   на дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених   батьківського   піклування, становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку:

-діти віком від 0-6 років –прожитковий мінімум 1779 гр (допомога-4447,5 грн),

-діти віком від 6-18 років-  прожитковий мінімум 2218 грн ( допомога-5545 грн),

-діти віком від 18-23 років- прожитковий мінімум для працездатної особи-2102 грн (допомога- 5255 грн).

Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Розмір грошового забезпечення встановлюється на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи на  кожну прийомну дитину і не залежить від пенсії, аліментів, стипендії чи державної допомоги  на кожну прийомну дитину.

Державна  соціальна  допомога  та  грошове  забезпечення виплачуються  щомісяця на особовий рахунок одному з прийомних батьків у банківській установі за їх вибором або через структурні підрозділи АТ «Укрпошта».

Заощаджені  протягом  року  бюджетні  кошти  вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для  задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

На  час  навчання  прийомних дітей у професійно-технічних навчальних  закладах,  вищих  навчальних   закладах   I-IV   рівня акредитації  після  досягнення  ними  18-річного  віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з державного бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім'ї.

Щороку прийомні діти забезпечуються  безкоштовним  оздоровленням у дитячих оздоровчих   закладах. Прийомні діти,   які   за  медичними  показаннями  потребують санаторнокурортного   лікування,   забезпечуються   путівками   до спеціалізованих  санаторіїв.

Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша   благодійна  допомога   підприємствами,    установами    та організаціями   незалежно   від   форми   власності,  громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.
Якщо громадяни Покровського району бажають створити прийомну сім’ю для отримання необхідної інформації потрібно звертатись до служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради, за адресою: м. Кривий Ріг,  вул. Шурупова, 2,  каб.303. тел. 947461.

 

(05.03.2020)

 

 


 

Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

18.02.2020 відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі за участю повнолітніх заявників.

 На засіданні розглянуто 11 питань щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме: визначення порядку участі батька у вихованні малолітніх дітей; підтвердження місця проживання дитини з одним із батьків, для її тимчасового виїзду за межі України; надання дозволу на відчуження рухомого майна, де малолітня дитини є користувачем, призначення піклування над неповнолітньою дитиною, а також розглядалося питання надання дозволу піклувальнику/опікуну щодо участі у приватизації квартири підопічними дітьми.

Розглядалося клопотання служби у справах дітей щодо постановки дитини на облік в службі у справах дітей, як такої, що опинилася в складних життєвих обставинах.      

 

(19.02.2020)

 


Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

05.02.2020 відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі за участю прокурора Криворізької прокуратури №2 та повнолітніх заявників.

 На засіданні розглянуто 20 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме: визначення порядку участі батька у виховання дитини;  визначення місця проживання дитини з одним із батьків; надання дозволу на відчуження рухомого майна, де неповнолітня дитини є співвласником, з метою витрати отриманих коштів на оплату навчання дитини у вищому навчальному закладі.

Розглядалося чотири питання  щодо надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнний дій та збройних конфліктів дітям, які зазнали психологічного насильства під час проживання в населеному пункті, на території якої здійснювалась антитерористична операція відповідно до переліку населених пунктів, затвердженому розпорядженням КМУ від 02.12.2015 №1275.

Розглядалося клопотання служби у справах дітей щодо відібрання дитини від матері в зв’язку з загрозою життю та здоров’ю дитини та був затверджений висновок виконкому Покровської районної в місті ради, як органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав матері в зв’язку з невиконанням батьківських обов’язків по відношенню до малолітньої дитини.                 

 

 

(05.02.2020)

 

 


Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

17.12.2019 відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі.

 На засіданні розглянуто 22 питання щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме: визначення участі у вихованні бабусі з онуками, місця проживання дитини з одним із батьків, надання дозволу на житлову реєстрацію дитини без письмової згоди батька дитини, надання дозволів на вчинення правочинів щодо дарування, виділення часток, обмін, продаж в нерухомому майні, де дитина має право власності або користування.

Розглядалося три питаннящодо надання статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнний дій та збройних конфліктів дітям, які зазнали психологічного насильства під час проживання в населеному пункті, на території якої здійснювалась антитерористична операція відповідно до переліку населених пунктів, затвердженому розпорядженням КМУ від 02.12.2015 №1275.

На ухвалу суду було розглянуто п’ять питань щодо затвердження висновків про доцільність/недоцільність позбавлення батьківських прав батьків, які самоусунулися від виховання своїй дітей або неналежним чином виконують батьківські обов’язки.

                                                              

(18.12.2019)

 

 


Засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі

15.10.2019 відбулося засідання комісії з питань захисту прав дитини в Покровському районі. На засіданні розглянуто 12 питань щодо захисту майнових та немайнових прав дітей, а саме: визначення місця проживання дитини з одним із батьків, надання дозволу на житлову реєстрацію дитини без письмової згоди батька дитини, перевірка цільового витрачання аліментів на утримання дитини, надання дозволів на вчинення правочинів щодо дарування, виділення часток в нерухомому майні, де дитина має право власності або користування.

Члени комісії ознайомились з інформацією щодо стану утримання, виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу в Покровському районі за ІІІ квартал 2019 року.

(15.10.2019)

 

 

 

 


 

 

 

 

Інформація про рейд по виявленню фактів недотримання обмежень щодо продажу або споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів

29.07.2019 спеціалістами служби у справах дітей та відділу розвитку підприємництва виконкому Покровської районної в місті ради, інспекторами Покровського відділення поліції був здійснений позаплановий рейд по мікрорайону 5 – й Зарічний „По виявленню фактів недотримання суб’єктами господарювання, громадянами встановлених обмежень щодо продажу або споживання алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, зокрема особам чи особам, які не досягли 18 років” у зв’язку з тим, що на «телефон довіри» виконкому міської ради на та «гарячу лінію» виконкому Покровської районної в місті ради неодноразово надходять звернення громадян щодо продажу неповнолітнім особам тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

Під час рейду в одному з магазинів по мікрорайону 5 – й Зарічний був встановлений факт продажу неповнолітньому тютюнових виробів.

У відношенні продавця інспекторами Покровського відділення поліції був складений протокол.

Спеціалістами служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради запрошено неповнолітнього разом з матір’ю до служби у справах дітей для проведення з ними відповідної профілактично – роз’яснювальна роботи, направленої на недопущення скоєння неповнолітнім правопорушення.

(30.07.2019)


 

 

 

 

Про проведення профілактично – виховного заходу

         03.07.2019 спеціалістами служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради, інспекторами Покровського відділення поліції із залученням працівників швидкої медичної допомоги був здійснений виїзд по вулиці Дишинського.

Відповідно дзвінка сусідів, який надійшов на телефон 102, малолітня дитина 4 років перебуває зі сторонньою особою, яка прикута до ліжка, не може себе обслуговувати.

  

     Дитина була оглянута лікарями швидкої допомоги та згідно акту внутрішніх справ доставлено до КЗ «Центр соціально – психологічної реабілітації дітей № 1».

    Спеціалістами служби у справах дітей проводиться відповідна профілактично – роз’яснювальна робота з матір’ю дівчинки та буде вирішуватись питання доцільності повернення дитини на виховання в родину.


 

 

 

 

Інформаційна зустріч з учнями закладу на тему: «Профілактика правопорушень та негативних проявів в підлітковому середовищі»

24 травня 2019 року на базі Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 97 відбулася інформаційна зустріч з учнями закладу на тему: «Профілактика правопорушень та негативних проявів в підлітковому середовищі».

В проведенні інформаційної зустрічі був залучений представник благодійної організації «Новий час» Мовчан Л.О.

Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері. Учні школи переглянули відеоролик з профілактики дитячої злочинності, ознайомилися з видами кримінальної та адміністративної відповідальності неповнолітніх  за скоєння правопорушень, вживання спиртних напоїв, тютюнопаління, наркоманії тощо.

Під час заходу були висвітлені приклади злочинів та правопорушень та їх наслідки в житті дитини. Були надані рекомендації та індивідуальні консультації.


 

 

 

Засідання робочої групи

03.05.2019 у виконкомі Покровської районної в місті ради було проведено засідання робочої групи між представникам Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, психологами Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та представниками служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради для обговорення та вирішення проблемних питань щодо виховання дітей підліткового віку, які знаходяться на вихованні в прийомних сім’ях Покровського району.

В ході проведення засідання робочої групи був визначений алгоритм дії взаємоспівпраці представників  Криворізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради  при виникненні нестандартних ситуацій в прийомних сім’ях.

 


 

 

 

 

Малолітні діти були вилучені із сімей в зв’язку з загрозою їх життю та здоров’ю

10.08.2018 спеціалістами служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради спільно з представниками Покровського районного відділу поліції  на підставі рішень виконкому районної в місті ради від 10.08.2018 №303 та  №304 було вилучено п’ятеро та троє дітей з двох сімей, які мешкали у приватному секторі.

Каретами швидкої медичної допомоги діти доставлені до КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня №4»ДОР».

Малолітні були вилучені із сімей в зв’язку з загрозою їх життю та здоров’ю, а саме: антисанітарія, відсутні продукти харчування, готова їжа для дітей відповідного віку, чиста постільна білизна  та одяг.

Малеча мала неохайний брудний вигляд, найменші  діти -  2016 р. та 2017 р. не мали на собі ні одягу, ні взуття, були голодні, не чесані. Матері залишали дітей без нагляду, зловживали спиртними напоями, самоусунулися від виконання своїх батьківських обов’язків та не створили належних умов для нормального життя та розвитку дітей.

 

(21.08.2018)

 

 


 

 

Я маю право знати! Профілактика негативних явищ серед учнів

15.03.2018 на базі КЗШ №111 службою у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради була організована та проведена інформаційна зустріч з учнями КЗШ №№111, 46 на тему: «Я маю право знати. Профілактика негативних проявів та правопорушень серед дітей».

До участі у зустрічі були залучені: психолог сектору ювенальної пробації м. Кривого Рогу та представник Всеукраїнської благодійної організації «Новий час».

Зустріч пройшла у теплій та дружній атмосфері. 120 учнів закладу отримали інформацію, як шкідливі звички -  алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління впливають на підлітковий організм, про наслідки недотримання основ здорового способу життя, про необхідність дотримання чинного законодавства у житті,  про адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів та правопорушень.

Особлива увага у бесіді була направлена на взаємовідносини між підлітками, уникнення нещасних випадків серед дітей, врегулювання конфліктних ситуацій.

Розповіді доповідачів базувались на життєвих прикладах. Під час проведення бесіди діти ставили запитання, розповідали свої приклади та ділилися спогадами щодо висвітлених проблем. По закінченню  зустрічі учні отримали індивідуальні консультації та пояснення.


 

 

 

 

Створення патронатних сімей

 Патронат над дитиною - це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

 Метою патронату над дитиною є забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками, надання їй та її сім’ї послуг, спрямованих на повернення у сім’ю відповідно до найкращих інтересів дитини.

 Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

 Кандидат у патронатні вихователі подає до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання такі документи:

1) заяву;

2) копію паспорта громадянина України;

3) копію трудової книжки (у разі наявності);

4) висновки про стан здоров’я кандидата у патронатні вихователі та осіб, які проживають разом з ним, складені за формою згідно з додатком 5 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

5)довідку про відсутність судимості, в тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку і проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;

6) копію документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

7) письмову згоду на влаштування дитини в сім’ю кандидата у патронатні вихователі усіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, в тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити.

 У разі коли в сім’ї кандидата у патронатні вихователі є діти, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить оцінку потреб дитини та її сім’ї за формою, встановленою Мінсоцполітики.

 Оплата послуг патронатного вихователя, виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюється у розмірі та порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України. Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину. Розмір грошового забезпечення становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

 Патронатними вихователями не можуть бути особи, які:

1) обмежені у дієздатності;
2) визнані недієздатними;
3) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
4) були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;
5) перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
6) зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;
7) не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);
8) страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
9) є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;
10) були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу України , або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;
11) за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;
12) є особами без громадянства;
13) перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до вищевказаних пунктів 3-6, 8 і 10 не може бути усиновлювачем.
 Крім осіб, зазначених у вищевказаних пунктах, не можуть бути патронатними вихователями інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

 Кандидат у патронатні вихователі, який пройшов первинний відбір, разом з повнолітнім членом своєї сім’ї, що братиме участь у наданні послуги патронату над дитиною (чоловік або дружина кандидата у патронатні вихователі, повнолітня донька або син, які проживають разом з кандидатом, - за згодою), проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. Навчання кандидатів у патронатні вихователі організовує та проводить обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 За результатами навчання обласний центр видає кандидатові у патронатні вихователі довідку про проходження навчання та у разі його успішного проходження - рекомендацію про можливість надання послуги з патронату над дитиною.

 У разі наявності вищевказаних рекомендації, орган опіки та піклування протягом місяця укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною, яким визначаються обов’язки, права та відповідальність патронатного вихователя під час перебування дитини у його сім’ї.

 Патронатний вихователь та особи, які проживають разом з ним, не рідше ніж один раз на рік проходять обов’язкове медичне обстеження, що підтверджується висновками про стан здоров’я.

 Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини за результатами розгляду питання на засіданні комісії з питань захисту прав дитини на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування.

 У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

 Період між вибуттям дитини із сім’ї патронатного вихователя та влаштуванням у його сім’ю наступної дитини не повинен бути меншим ніж сім календарних днів. У разі необхідності невідкладного влаштування дитини за згодою патронатного вихователя цей період може бути скорочено, але не менш як до трьох календарних днів.

 Контроль за умовами утримання та виховання дитини, забезпеченням її прав та найкращих інтересів у сім’ї патронатного вихователя здійснює служба у справах дітей.

 Строк перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя не може перевищувати трьох місяців і встановлюється органом опіки та піклування за результатами оцінки рівня безпеки або оцінки потреб дитини та її сім’ї.

 Рішення про вибуття дитини із сім’ї патронатного вихователя приймається органом опіки та піклування за результатами розгляду питання комісією з питань захисту прав дитини на підставі поданого службою у справах дітей пакета документів, що обґрунтовують доцільність такого вибуття.

 Патронатний вихователь протягом семи календарних днів після вибуття дитини з його сім’ї продовжує співпрацювати з батьками або законними представниками, до яких вона повернулася, надає консультації щодо особливостей її догляду та виховання з метою усунення ризиків повторного виникнення складних життєвих обставин, готує висновки та рекомендації відповідно до умов договору про патронат над дитиною.

 Шановні мешканці району! Бажаючих стати патронатним вихователем, просимо звертатися до міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або до служби у справах дітей виконкому Покровської районної в місті ради за адресою: вул. Шурупова, 2 (тел. 440-32-34).

(30.03.2018)

 

 


 

 

 

 5    6    16  19  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59