Повідомлення про помилку

 • User warning: The following module is missing from the file system: video. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: video_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/chac6f1cee/www/pokrovkr.gov.ua/includes/bootstrap.inc).

Законодавча база

 

Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується в роботі фінансовий відділ виконкому районної у місті ради

 1. Конституція України
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI зі змінами.
 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VI зі змінами.
 4. Закон України  Про Державний бюджет України на поточний рік.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» зі змінами.
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету», зі змінами.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами.
 10. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я  України  від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», зі змінами.
 11. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування  місцевих бюджетів» зі змінами.
 12. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами.
 13. Наказ Міністерства фінансів України від  26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
 14. Наказ Міністерства фінансів України від  20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»  зі змінами.
 15. Наказ Міністерства фінансів України від 03.09.2013 №787 «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» зі змінами.
 16. Закон України  від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами.
 17. Закон України від 07.06.2001 №2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» зі змінами.
 18. Закон України від 02.10.1996 №393/96-ВР «Про звернення громадян» зі змінами.
 19. Закон України від 13.01.2011 №2939- VI "Про доступ до публічної інформації" зі змінами.
 20. Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII "Про інформацію" зі змінами.
 21. Закон України  від 01.06.2010 №2297- VI "Про захист персональних даних" зі змінами.
 22. Рішення Криворізької міськради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами.
 23. Рішення районної у місті ради від 24.04.2016 №41 «Про затвердження Положення про виконавчий комітет Покровської районної у місті ради»
 24. Рішення виконкому районної у місті ради від 20.07.2016 №293 «Про затвердження Регламенту виконкому Покровської районної у місті ради»
 25. Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №98  «Про затвердження Положення про фінансовий відділ Покровської районної у місті ради» зі змінами
 26. Постанова КМУ від 14.04.1997 №348 Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднання громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» зі змінами.
 27. Посадові інструкції