Законодавча база

Перелік основних Законів і нормативно – розпорядчих актів, якими керується в роботі фінансовий відділ виконкому районної у місті ради

1. Конституція України.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755 – VI.

4. Закон України  «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від  21.12.2016 № 1801 – VIІІ.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

6. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету».

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету».

11. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту».

12. Наказ Міністерства праці і соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я  України  від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

13. Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування  місцевих бюджетів».

14. Наказ Міністерства фінансів України від 15.12.2015 №1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань»

15. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

16. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

17. Наказ Міністерства фінансів України від  26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

18. Наказ Міністерства фінансів України від  02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу».

19. Наказ Міністерства фінансів України від  20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»